گروه ساعت

 • grid
 • list
 • ساعت L427CUE

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 26gr
  طول-عرض-ضخامت :28میلی متر5میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه:قهوه ای
  رنگ بند : قهوه ای
  جنس بند: چرمی
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L422BYA

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 47gr
  طول-عرض-ضخامت 26میلی متر5میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : طلایی
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G420CVD

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود


  جنس : استیل
  وزن: 59gr
  طول-عرض-ضخامت 39میلی متر7میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: مشکی
  رنگ بند : مشکی
  جنس بند: چرمی
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G419GSG

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 101gr
  طول-عرض-ضخامت :43میلی متر43 میلی متر 10میلی متر
  ضــد آب: 5ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: سرمه ای
  رنگ بند : سرمه ای
  جنس بند: چرمی
  کارایی: تاریخ شمار- عقربه های شب تاب- دوزمانه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L436EUC

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 77gr
  طول-عرض-ضخامت :33میلی متر7میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: کافی
  رنگ بند : کافی
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L436CXM

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 77gr
  طول-عرض-ضخامت :33میلی متر7میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: بنفش
  رنگ بند : رز گلد
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L436BYE

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 77gr
  طول-عرض-ضخامت :33میلی متر7میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: شامپاینی
  رنگ بند : طلایی
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G424BVA

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 101gr
  طول-عرض-ضخامت :42میلی متر11میلی متر
  ضــد آب: 10ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : قهوه ای
  جنس بند: چرمی
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G423CSG

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 86gr
  طول-عرض-ضخامت :41میلی متر41میلی متر 10 میلی متر
  ضــد آب: 5ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: سرمه ای
  رنگ بند :سرمه ای
  جنس بند: چرمی
  کارایی:تاریخ شمار
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L433CXL

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن:71gr
  طول-عرض-ضخامت : 29میلی متر6میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : رزگلد
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L433BYL

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 71gr
  طول-عرض-ضخامت :29میلی متر6میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه:نقره ای
  رنگ بند :طلایی
  جنس بند: استیل
  کارایی:دو عقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L433AZL

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 71gr
  طول-عرض-ضخامت :29میلی متر6میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : نقر ای
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L427CPA

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 26gr
  طول-عرض-ضخامت :28میلی متر5میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : کرم
  جنس بند: چرمی
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G441DPD

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 105gr
  طول-عرض-ضخامت :43میلی متر11میلی متر
  ضــد آب:10ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: مشکی
  رنگ بند : کرم
  جنس بند:چرمی
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G439EUE

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 159gr
  طول-عرض-ضخامت :41 میلی متر9میلی متر
  ضــد آب: 5ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: کافی
  رنگ بند : کافی
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G431BUA

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 62gr
  طول-عرض-ضخامت :38میلی متر38 میلی متر 9میلی متر
  ضــد آب: 5ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : قهوه ای
  جنس بند: چرمی
  کارایی:تاریخ شمار
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G425IQJ

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل وزن: 88gr طول-عرض-ضخامت :41میلی متر41 میلی متر 9 میلی متر ضــد آب: 5ATM نوع شیشه: پوشش ضد خش رنــگ صـفحه: طوسی رنگ بند : قهوه ای روشن جنس بند: چرمی کارایی:تاریخ شمار – کرنومتر- زمان سنج- عقربه های شب تاب عمر باطری : 2 سال گارانتی : یک سال..
 • ساعت G425BVE

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل وزن: 88gr طول-عرض-ضخامت :41میلی متر41 میلی متر 9 میلی متر ضــد آب: 5ATM نوع شیشه: پوشش ضد خش رنــگ صـفحه: مشکی رنگ بند : قهوه ای تیره جنس بند: چرمی کارایی:تاریخ شمار- کرنومتر- زمان سنج-عقربه های شب تاب عمر باطری : 2 سال گارانتی : یک سال..
 • ساعت G425BVD

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 88gr
  طول-عرض-ضخامت :41میلی متر41 میلی متر 9 میلی متر
  ضــد آب: 5ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: مشکی
  رنگ بند : مشکی
  جنس بند: چرمی
  کارایی:تاریخ شمار- کرنومتر-سرعت سنج- عقربه های شب تاب
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G424CVE

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 101gr
  طول-عرض-ضخامت :42میلی متر42 میلی متر 11 میلی متر
  ضــد آب: 10ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: قهوه ای
  رنگ بند : قهوه ای
  جنس بند: چرمی
  کارایی:تاریخ شمار-عقربه های شب تاب
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G424CSG

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن: 101gr
  طول-عرض-ضخامت :42میلی متر42 میلی متر11 میلی متر
  ضــد آب: 10ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: سرمه ای
  رنگ بند :سرمه ای
  جنس بند: چرمی
  کارایی:تاریخ شمار-عقربه های شب تاب
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G438BUE

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن:96gr
  طول-عرض-ضخامت : 41میلی متر11میلی متر
  ضــد آب: 10ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: قهوه ای
  رنگ بند : قهوه ای - مشکی
  جنس بند:چرمی
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G437CSG

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن:106gr
  طول-عرض-ضخامت : 43میلی متر11میلی متر
  ضــد آب: 10ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: سرمه ای
  رنگ بند : سرمه ای
  جنس بند: چرمی
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G437CQJ

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود

  جنس : استیل
  وزن:106gr
  طول-عرض-ضخامت : 43میلی متر11میلی متر
  ضــد آب: 10ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: طوسی
  رنگ بند : طوسی
  جنس بند: چرمی
  کارایی:دوعقربه ای
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
فعالیت شرکت بازاریابان ایرانیان زمین بصورت یک شخصیت حقوقی مستقل ، مطابق با آیین نامه ماده 87 قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای است و شرکت بازاریابان ایرانیان زمین هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهاد های دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد .
بالاترين فروش شخصي ماه گذشته
1. خانم بتول گل پور با نام کاربری batoolhojat
2. خانم مرجان شریفی با نام کاربری dtrmarjansh
3. خانم اقدس محمدیان با نام کاربری payandeh
4. آقاي علی دلپسند مقدم با نام کاربری respinaaa92
5. خانم صغری اسمعیل زاده با نام کاربری SoheilaSs

بالاترين فروش شخصي ماه جاري(آنلاين)
1. آقاي فرشاد شرافت با نام کاربری windows
2. خانم زهره غفاری با نام کاربری maralghafari
3. خانم فروزان مفتوح با نام کاربری maleksina
4. آقاي میرسینا کلوری با نام کاربری msinako
5. آقاي ابراهیم غفاری پور با نام کاربری ebrahimghafari
همراه با ما در شبکه هاي اجتماعي
فیسبوک بیز تویتر بیز گوگل+ بیز اینستا گرام بیز یوتیوب بیز ایندلیشز بیز آراس اس بیز


Scroll