گروه ساعت > ساعتهای TRUST

 • grid
 • list
 • ساعت L069CS

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 107gr
  طول-عرض-ضخامت :27میلی متر18میلی متر7میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : طلایی – نقره ای
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L128AB

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 94gr
  طول-عرض-ضخامت :27میلی متر8میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: مشکی
  رنگ بند : مشکی – نقره ای
  جنس بند: استیل و سرامیک
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L068AW

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 116gr
  طول-عرض-ضخامت :27میلی متر22میلی متر9میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: سفید
  رنگ بند : نقره ای - سفید
  جنس بند: استیل و سرامیک
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L068AB

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 116gr
  طول-عرض-ضخامت :27میلی متر22میلی متر9میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: مشکی
  رنگ بند : مشکی – نقره ای
  جنس بند: استیل و سرامیک
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L0611WS

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 30gr
  طول-عرض-ضخامت :29میلی متر28میلی متر 7 میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: سفید
  رنگ بند : سفید
  جنس بند: چرم
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L035AS

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 108gr
  طول-عرض-ضخامت :32میلی متر30میلی متر8 میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: سفید
  رنگ بند : نقره ای
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G403-35BGS

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 108gr
  طول-عرض-ضخامت :46میلی متر9میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: مشکی
  رنگ بند : مشکی
  جنس بند: برزنت
  کارایی:دوعقربه -تاریخ شمار-سرعت سنج
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت 76L177AS

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 110gr
  طول-عرض-ضخامت :24میلی متر24میلی متر10میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : نقره ای
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت 76L160AB

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود


  جنس : استیل
  وزن: 69gr
  طول-عرض-ضخامت :26میلی متر23میلی متر8میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: مشکی
  رنگ بند : مشکی -نقره ای
  جنس بند: استیل و سرامیک
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت 76L149AW

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 60gr
  طول-عرض-ضخامت :7.5میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : نقره ای
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت 76L116AW

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 101gr
  طول-عرض-ضخامت :27میلی متر21میلی متر9میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: سفید
  رنگ بند : نقره ای - سفید
  جنس بند: استیل وسرامیک
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت 76L113AS

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 70gr
  طول-عرض-ضخامت :38میلی متر20میلی متر8میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : نقره ای
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت 76L109AB

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود


  جنس : استیل
  وزن: 49gr
  طول-عرض-ضخامت :34میلی متر18میلی متر9میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: مشکی
  رنگ بند : نقره ای
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L374-41DDCK

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود


  جنس : استیل
  وزن: 45gr
  طول-عرض-ضخامت :40میلی متر79میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: قهوه ای
  رنگ بند : قهوه ای
  جنس بند: استیل و حصیری
  کارایی:دوعقربه – تاریخ شمار
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G403-35BBS

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود


  جنس : استیل
  وزن: 108gr
  طول-عرض-ضخامت :46میلی متر9میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: قهوه ای
  رنگ بند : قهوه ای
  جنس بند: برزنت
  کارایی:دوعقربه - تاریخ شمار – سرعت سنج- دوزمانه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G373-41DDC

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود


  جنس : استیل
  وزن: 76gr
  طول-عرض-ضخامت :40میلی متر10میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: قهوه ای
  رنگ بند : قهوه ای
  جنس بند: استیل و حصیری
  کارایی:دوعقربه – تاریخ شمار - کرنومتر
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت G367-22DDF

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود


  جنس : استیل
  وزن: 87gr
  طول-عرض-ضخامت :41میلی متر10میلی متر
  ضــد آب: 10ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: قهوه ای
  رنگ بند : قهوه ای
  جنس بند: چرم
  کارایی:دوعقربه -تاریخ شمار
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L391-21GSSW

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود


  جنس : استیل
  وزن: 34gr
  طول-عرض-ضخامت :26میلی متر7میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : طلایی
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L391-11SSSW

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود


  جنس : استیل
  وزن: 34gr
  طول-عرض-ضخامت :26میلی متر7میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نقره ای
  رنگ بند : نقره ای
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L390-41RGSW

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 69gr
  طول-عرض-ضخامت :32میلی متر8میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: دودی
  رنگ بند : رزگلد
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه -تاریخ شمار
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L386-21GNSW

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود


  جنس : استیل
  وزن: 45gr
  طول-عرض-ضخامت :30میلی متر7میلی متر
  ضــد آب: 3ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: آبی
  رنگ بند : طلایی
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه -تاریخ شمار
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L385-41RDF

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود


  جنس : استیل
  وزن: 98gr
  طول-عرض-ضخامت :36میلی متر10میلی متر
  ضــد آب: 5ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: قهوه ای
  رنگ بند : رزگلد
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L385-21GNFW

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :موجود


  جنس : استیل
  وزن: 98gr
  طول-عرض-ضخامت :36میلی متر10میلی متر
  ضــد آب: 5ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: آبی
  رنگ بند : طلایی
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
 • ساعت L384-21GOFW

  کد محصول :#0

  وضعیت موجودی :ناموجود

  جنس : استیل
  وزن: 131gr
  طول-عرض-ضخامت :40میلی متر11میلی متر
  ضــد آب: 5ATM
  نوع شیشه: پوشش ضد خش
  رنــگ صـفحه: نارنجی
  رنگ بند : طلایی
  جنس بند: استیل
  کارایی:دوعقربه – تاریخ شمار
  عمر باطری : 2 سال
  گارانتی : یک سال
فعالیت شرکت بازاریابان ایرانیان زمین بصورت یک شخصیت حقوقی مستقل ، مطابق با آیین نامه ماده 87 قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای است و شرکت بازاریابان ایرانیان زمین هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهاد های دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد .
بالاترين فروش شخصي ماه گذشته
1. خانم فرناز قنبری با نام کاربری acetak62
2. خانم معصومه فلاحي طاهرگورابي با نام کاربری inazf65
3. خانم پریسا اسدی با نام کاربری parisaa000
4. خانم زهرا شهبازی با نام کاربری dtvshahbaz5
5. خانم زهرا حاجي احمدي با نام کاربری pouyab75

بالاترين فروش شخصي ماه جاري(آنلاين)
1. آقاي علیرضا شاهسوند با نام کاربری alishahali
2. آقاي هادی غلامی دربرزی با نام کاربری hgholami61
3. آقاي بابک مصلحی با نام کاربری moslehi54
4. خانم عاطفه پارسای با نام کاربری parsay67
ارتباط مستقيم با دفتر مرکزي
شــــمــاره پـــــيــــــامـــــــک مـــــا:۳۰۰۰۷۹۵۷۹۵۹۴۳۴
پــســـت الـــکــــتــرونـــيــــکــي : info@bizmlm.ir
بــــــازرســـــــــــي اصــــــنـــــــــاف : ۲۶۴۲۱۲۸۹-۲۶۴۲۱۱۹۶
پــــــــشـــــتـــيـبــــاني بـــــــــــــــيز : ۴۳۰۷۲ (۰۲۱)
ربــات هوشمند در تلگرام : bizmlmir_bot
کاتالوگ برندها و شرکتهاي همکار
بیز
کجال بیز
ساعت تراست بیز
دکتر بین بیز
ساعت اکتیو بیز
عطرینه بیز
لاریکیت
ایزیول بیز
بیز
بیک بیز
ویبو بیز
آمار بازديد کنندگان سايت ما
بازديـد امروز صفحات سايت : ۱۱۴۷۳۹
بازديـد ديروز صفحات سايت : ۱۰۸۱۲۳۷
بازديـد صفحات هـــفت روزه : ۷۵۶۸۶۲۷
بازديـد صفحات ايــــــن مـــاه : ۵۵۷۳۵۸۹

همراه با ما در شبکه هاي اجتماعي
فیسبوک بیز تویتر بیز گوگل+ بیز اینستا گرام بیز یوتیوب بیز ایندلیشز بیز آراس اس بیز


Scroll