۴۳۰۷۲ ۰۲۱

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین ، بیز مبتکر بازاریابی شبکه ای نوین

بیز همیشه یک گام جلو تر

در طول بحران آرامش خود را حفظ کنید

جف بعد از اتمام ساعت کاري در اتومبيل به همکار خود گفت، "هر روز يک بحران. حتي اگر کارها فورس ماژور هم نباشند، يا رئيس عصباني است يا دستگاه ها خراب مي شوند! انگار هيچوقت روي آرامش را نمي بينم، مهم نيست چقدر تلاش کنم!"

 

 

آليشيا که روي صندلي جلويي نشسته بود از ته دل خنده اي کرد و گفت، "هيچ به جمله ات دقت کردي؟ تو نمي تواني به آرامش برسي چون براي رسيدن به آرامش خيلي تلاش مي کني!"

 

جف حرف او را تاييد کرد و گفت، "اگر اينطوري بگوييم، بله احمقانه است. اما حقيقت دارد. مي دانم که وقتي تحت استرس هستيم اشتباهات بيشتري مرتکب مي شويم، اما چطور مي توان استرس را پشت سر گذاشت؟"

آليشيا کاملا رو به عقب برگشت تا بتواند در چشم هاي جف نگاه کند. "کار کردن تحت فشار مانند شنا کردن در يک استخر قير است. حتي اگر به آنطرف استخر هم برسي، آنقدر خسته شده اي که نمي تواني از اين موفقيت لذت ببري".

"همينطور است. من خوب کار مي کنم، اما هيچوقت براي لذت بردن از آن وقت ندارم".

آليشيا پرسيد، "چطور به خودت آرامش مي دهي؟"

جف جواب داد، "مثل بقيه، نفس عميق مي کشم، آب مي نوشم، مي خندم، موسيقي گوش مي کنم، حرکات کششي انجام مي دهم، و کمي پياده روي مي کنم".

آليشيا گفت، "فعاليت هاي خوبي هستند. وقتي اينکارها را انجام مي دهي به چه چيزي فکر مي کني؟"

سکوت جف نشان داد که پاسخ همان چيزي است که آليشيا انتظار داشت. "اجازه بده به تو کمک کنم زماني که به ماهيچه هايت آرامش مي دهي ديدگاه و ذهن خودت را هم آرام کني. بعدا يک چک ليست از کارهاي لازم را به تو مي دهم".

چيزي که آليشيا متوجه شد اين بود که مشکل اصلي جف استرس است.

ذهن بايد در شرايط فشار کاري انجام دهد اما بجاي فشار آوردن به ماهيچه ها به يک برنامه بهتر نياز دارد.

به همين خاطر است که استرس زيادي را تحمل کرده و دائم احساس خستگي مي کنيم، درحاليکه حتي خودمان هم نمي دانيم اين تصميم ناخودآگاه خودمان است.

 

 

تلاش بيشتر براي رسيدن به آرامش مي تواند نتيجه معکوس داشته باشد! وقتي سخت تر و سخت تر تلاش مي کنيم، کار هم سخت تر و سخت تر مي شود!

 

وقتي فردا بعد از کار جف سوار اتومبيل شد، آليشيا يک کاغذ تا شده به او داد که در آن پنج نکته يادداشت شده بود:

 

 

 

مسير نااميدي را تغيير دهيد

 

وقتي يک موقعيت، ديدگاه يا حتي افراد شما را نااميد مي کنند احساسات منفي نمي توانند به شما کمکي کنند.

نام اين نااميدي و ترس را به زبان بياوريد و به او بگوييد که يک راه حل داريد!

همان انرژي که صرف ترس و نااميدي کرده بوديد حالا به سمت احساس انگيزش حرکت مي کند!

شما آنقدر باهوش هستيد که احساسات خود صرف منفي بافي نکنيد، پس فکرهاي بهتر را با جملات اميدوارکننده بسوي خود دعوت کنيد.

اگر پاي اراده و انتخاب در ميان باشد آدم تنبل خردمند و عاقل مي شود، کسي که تمايل به کمک به ديگران ندارد مستقل مي شود، و آدم عصباني احساساتي مي شود.

وقتي متوجه شديد پيکان طرزفکرتان رو به پايين است، از مهارت هاي زباني براي بازنويسي آن در جهت مثبت استفاده کنيد.

اين تمرين فکري ظرفيت فيزيکي و روابط شما با اعضاي تيم را ارتقاء خواهد داد.

اجازه ندهيد ترس مسير خود را در ذهن شما باز کند— قدرت آن را گرفته و در جهت مثبت از آن استفاده کنيد.

 

انتظارات مثبت داشته باشيد

 

زماني که استرس بر ما چيره مي شود و مي بينيم که ديگران مي خندند به اين نتيجه مي رسيم که آنها موقعيت ما را درک نمي کنند.

با خودمان مي گوييم خوش بين ها احمق هستند؛ اين موقعيت را بايد جدي گرفت.

اما "جدي گرفتن" بيشتر از "راحت گرفتن" انرژي لازم دارد و اصلا سرعت عملکرد شما را بالاتر نمي برد.

پس از خودتان و ديگران انتظار ديدگاه هاي مثبت داشته و اين طرزفکر را در تمام روز حفظ کنيد!

از همکاران خود انتظار داشته باشيد که به لبخندتان پاسخ بدهند و به ديدگاه مثبت شما با يک ديدگاه مثبت در ذهن خودشان واکنش نشان دهند.

شايد ابتداي کار اين انتظار را برآورده نکنند؛ اخم کردن و منفي بودن عادات قدرتمندي هستند.

اما شما بايد هميشه انتظار بهترين ها را داشته باشيد— اين خود يک کار مثبت است— و با گذر زمان خودتان به وسيله اي براي ارتقاء زندگي ديگران تبديل خواهيد شد.

 

 

براي آنکه مثبت بودن را گسترش دهيد، ابتدا آن را از درون خود به بيرون منتقل کنيد.

 

 

کوه کار را بر دوش بکشيد

 

وقتي يک کوه کار روي سرتان ريخته، بلند کردن آن را شروع کنيد!

هيچکس نمي تواند يک کوه را يکجا بلند کند، اما همه مي توانند هر بار مقداري از آن را بلند کرده و جابجا کنند.

 

براي پيشرفت تدريجي بسوي يک هدف دشوار ابتدا بايد توجه خود را از روي استرس برداشته و آن را جايي بفرستيد که به آن تعلق دارد: روي توانايي¬تان.

 

کاري که همين حالا مي توانيد انجام دهيد شروع کنيد.

بعد سراغ يک کار ديگر برويد.

مطمئن باشيد با اين روش مي توانيد يک کوه کار را جابجا کنيد

 

بجاي آنکه خود را با انتظارات غيرمنطقي نااميد و دلسرد کنيد، با تقسيم بندي کار مي توانيد خود را قوي تر کنيد.

 

کساني که همواره استرس را با خود همراه دارند شما را هم در اين احساس خود شريک مي کنند.

واکنش سالم و عاقلانه در اين شرايط يک لبخند و دعوت کردن آنها به پيشرفت تدريجي و منطقي و درعين حال حفظ آرامش است.

 

از موفقيت هاي کوچک خوشحال شويد

 

شايد وقتي يک عالمه کار روي سرتان ريخته، جشن گرفتن و خوشحالي براي يک دستاورد کوچک کار عجيبي بنظر برسد.

اگر بخواهيد منتظر پايان کار و جشن گرفتن بمانيد ديگر انگيزه اي براي ادامه کار نخواهيد داشت.

پس وقتي کاري را شروع مي کنيد همزمان خود را تشويق کرده و همين روحيه را تا پايان کار حفظ کنيد.

توجه و تشويق کارهاي کوچکي که بدرستي انجام شده اند براي اعضاي تيم مانند تابلوهاي راهنمايي هستند که نشان مي دهند در مسير درست حرکت مي کنند.

خودداري از تشويق و اذعان تا زمان رسيدن به هدف نهايي سوخت موردنياز براي رسيدن به آن هدف را محدود مي کند.

 

اهداف را روي نقشه مشخص کنيد

 

حتما روي نقشه هاي گنج علامت هاي ضربدر را ديده ايد که محل گنج را نشان مي دهند.

گنج شما هم يک هدف ارزشمند و بلندمدت است.

همه افراد تيم مي دانند که به کجا مي رويم و چرا مي رويم.

آنها دوست دارند در هر قدم از اين سفر لذت ببرند، اما سفر يک هدف دارد و اگر همه افراد اين هدف را جلوي چشم نداشته باشند نمي توانند روي حفظ آرامش سازنده متمرکز بمانند.

اين همان رهبري مثبت است. با عدم بروز استرس به تيم خود نشان مي دهيد که چگونه بدون ترس و واهمه کار خود را انجام دهند.

جف کاغذ را تا کرد و گفت، "جالب بود. حالا متوجه شدم که چطور آرامش در ديدگاه مي تواند کارايي اقدامات فيزيکي را افزايش دهد.

 

بياييد نگاهي به چکيده کلي اين گزينه ها بياندازيم:

 

 

اخم را به ماهيچه هاي لبخند هدايت کنيد.

 

 

منتظر مثبت بودن باشيد، اول از همه از خودتان شروع کنيد.

 

 

يک تن کوه را جابجا کنيد، البته هر بار قسمتي از آن را. دستاوردها و موفقيت هاي کوچک را تشويق کنيد.

 

 

نقاط هدف مهم را علامتگذاري کنيد.

 


آليشيا با خوشحالي گفت، "درست متوجه شدي! هميشه به خاطر داشته باش که بهترين زمان براي آرامش ديدگاه دقيقا همان موقعي است که فکر مي کني براي آن وقت نداري!"


>>>>>>>>> اینفوگرافیک


 

منبع : Netwoking Mag

 

ترجمه و ویراست توسط گروه آموزشی بـــــیز مــــگ

 


 
 
۱۲ رای تا کنون
۱۲

نظرات در رابطه با : در طول بحران آرامش خود را حفظ کنید


ehsan
نظر خود را در تاریخ ۱۱:۴۶:۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ارسال کرده

عالی هست مطالبتون دست شما درد نکنه همکاران خوب بیزمگ

saman
نظر خود را در تاریخ ۱۱:۲۸:۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ارسال کرده

تشکر بابت مطالب عالی و مفیدتون

ahmad
نظر خود را در تاریخ ۰۰:۴۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ارسال کرده

goood

ahmad
نظر خود را در تاریخ ۰۰:۴۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ارسال کرده

goood

ahmad
نظر خود را در تاریخ ۰۰:۴۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ارسال کرده

goood

akram
نظر خود را در تاریخ ۱۱:۵۴:۰۳ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ارسال کرده

ممنون بابت مطالب خوبتون خیلی استفاده کردم

ارام
نظر خود را در تاریخ ۱۱:۱۸:۵۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ارسال کرده

براي آنکه مثبت بودن را گسترش دهيد، ابتدا آن را از درون خود به بيرون منتقل کنيد. عالیه این حرف

Hosein
نظر خود را در تاریخ ۱۳:۰۸:۱۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ارسال کرده

Big Like

مهران
نظر خود را در تاریخ ۱۰:۴۳:۳۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ارسال کرده

مطالب اموزنده شما باعث ارامش میشود سپاس

taha
نظر خود را در تاریخ ۱۰:۴۸:۴۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ارسال کرده

ممنون

دانيال
نظر خود را در تاریخ ۱۰:۱۹:۰۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ارسال کرده

عالي

نظرتان را برای ما بنویسید....
انصراف
ارسال دیدگاه و نظر شما