۴۳۰۷۲ ۰۲۱
2

آرشیو مطالب گروه لوح ها و تندیس های بیز

جایزه ملی مسئولیت اجتماعی - تیرماه 97

جایزه ملی مسئولیت اجتماعی - تیرماه 97

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۱:۱۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

کارآفرین برتر اشتغال زا کشور تیرماه 97

کارآفرین برتر اشتغال زا کشور تیرماه 97

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۱:۵۹:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

شعار برند محبوب سال-بیز همیشه یک گام جلوتر

شعار برند محبوب سال-بیز همیشه یک گام جلوتر

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۹:۴۰:۰۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

یکصد برند برتر در دهه اخیر

یکصد برند برتر در دهه اخیر

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۹:۱۰:۱۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

اولین پویش گیاهان دارویی ایران

اولین پویش گیاهان دارویی ایران

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۹:۰۴:۰۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

تندیس همکاری با انجمن دیابت ایران

تندیس همکاری با انجمن دیابت ایران

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۸:۵۸:۰۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

نشان مشتری مداری

نشان مشتری مداری

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۸:۵۵:۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

نوبل مدیریت

نوبل مدیریت

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۸:۵۳:۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

چهره های ماندگار صنعت و تجارت

چهره های ماندگار صنعت و تجارت

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۸:۴۷:۴۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

حامی صنعت و تجارت

حامی صنعت و تجارت

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۸:۳۹:۱۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

برگزیده دوازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

برگزیده دوازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۸:۳۳:۲۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

همایش بین المللی سیاست هایی صنعتی و تجاری

همایش بین المللی سیاست هایی صنعتی و تجاری

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۸:۲۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

جایزه سازمان MENAA

جایزه سازمان MENAA

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۸:۱۷:۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

نام و نشان ماندگار در همایش خلیج فارس

نام و نشان ماندگار در همایش خلیج فارس

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۸:۱۴:۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

لوح کارآفرین برتر از مجله خلاقیت

لوح کارآفرین برتر از مجله خلاقیت

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۸:۰۸:۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷