۴۳۰۷۲ ۰۲۱
2

آرشیو مطالب گروه پادکست

من یک میلیونر خود ساخته هستم...

من یک میلیونر خود ساخته هستم...

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۰:۱۲:۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

چرا از موفقیت باز مانده اید؟

چرا از موفقیت باز مانده اید؟

تیم آموزشی بیزمگ | ۰۹:۳۰:۳۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

5 روش برای تبدیل شکست ها به درس زندگی

5 روش برای تبدیل شکست ها به درس زندگی

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۴:۴۶:۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

چگونه موانع به مسیر هموار تبدیل میشوند؟

چگونه موانع به مسیر هموار تبدیل میشوند؟

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۱:۱۹:۰۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

بالاتر از ابرهای اهدافتان پرواز کنید.

بالاتر از ابرهای اهدافتان پرواز کنید.

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۰:۴۳:۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

با تسلط بر ذهن قدرت مثبت اندیشی خود را کنترل کنید.

با تسلط بر ذهن قدرت مثبت اندیشی خود را کنترل کنید.

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۲:۵۰:۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

چطور سراغ ریسک های خوب برویم؟

چطور سراغ ریسک های خوب برویم؟

تیم آموزشی بیزمگ | ۰۹:۳۷:۳۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

آیا تابه حال پازل درست کرده اید؟

آیا تابه حال پازل درست کرده اید؟

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۱:۲۷:۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

3 تمرین برای قویتر شدن بعد از یک شکست

3 تمرین برای قویتر شدن بعد از یک شکست

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۲:۰۹:۳۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

چگونه بر ناامیدی های خود غلبه کنید؟

چگونه بر ناامیدی های خود غلبه کنید؟

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۱:۱۳:۳۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

آیا روز بدی داشته اید؟به خودتان این فرصت را بدهید که ازنو شروع کنید

آیا روز بدی داشته اید؟به خودتان این فرصت را بدهید که ازنو شروع کنید

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۵:۲۷:۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

اگر میخواهید برنده شوید اول به دیگران کمک کنید که برنده شوند

اگر میخواهید برنده شوید اول به دیگران کمک کنید که برنده شوند

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۱:۴۸:۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

رازهای موفقیت در بازاریابی شبکه ای

رازهای موفقیت در بازاریابی شبکه ای

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۵:۱۱:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

دوستی قلب و ذهن در بازاریابی شبکه ای

دوستی قلب و ذهن در بازاریابی شبکه ای

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۳:۱۹:۳۳ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

 سعی نکنید شاد باشید، واقعا شاد باشید

سعی نکنید شاد باشید، واقعا شاد باشید

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۰:۱۶:۵۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

ورود به اتاق با گام های مردد ممنوع!

ورود به اتاق با گام های مردد ممنوع!

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۷:۱۳:۱۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

پیش به سوی خود توانمند سازی

پیش به سوی خود توانمند سازی

تیم آموزشی بیزمگ | ۲۱:۰۰:۰۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

چگونه بعنوان یک راهبر به اعتمادبنفس برسید

چگونه بعنوان یک راهبر به اعتمادبنفس برسید

تیم آموزشی بیزمگ | ۰۹:۲۹:۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

رویا ها به واقعیت تبدیل میشوند...

رویا ها به واقعیت تبدیل میشوند...

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۰:۴۰:۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

برای راهبری کردن دیگران باید به آنها خدمت کنید

برای راهبری کردن دیگران باید به آنها خدمت کنید

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۷:۵۹:۵۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

اگر 5 دقیقه زودتر نرسید یعنی جا مانده اید!!!

اگر 5 دقیقه زودتر نرسید یعنی جا مانده اید!!!

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۶:۳۷:۴۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

بازاریابی شبکه ای-یک راه بهتر برای زندگی

بازاریابی شبکه ای-یک راه بهتر برای زندگی

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۱:۳۱:۰۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

استفاده از قدرت احساسات برای ایجاد تغییر مثبت-پادکست

استفاده از قدرت احساسات برای ایجاد تغییر مثبت-پادکست

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۱:۰۷:۴۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

نکاتی درباره راه و روش شبکه سازی در بازاریابی شبکه ای-پادکست

نکاتی درباره راه و روش شبکه سازی در بازاریابی شبکه ای-پادکست

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۱:۳۵:۰۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

شعله های اشتیاق خود را شعله ورتر کنید-پادکست

شعله های اشتیاق خود را شعله ورتر کنید-پادکست

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۰:۲۶:۴۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

چگونه شادی منجر به موفقیت در بازاریابی شبکه ای می شود؟-پادکست

چگونه شادی منجر به موفقیت در بازاریابی شبکه ای می شود؟-پادکست

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۱:۱۰:۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

زمانی که زیرمجموعه تان جدا میشود خونسرد و شاد باشید!

زمانی که زیرمجموعه تان جدا میشود خونسرد و شاد باشید!

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۰:۴۷:۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

محصولات من خیلی گران هستند..!

محصولات من خیلی گران هستند..!

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۰:۱۷:۳۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

غلبه بر ترس از صحبت کردن با دیگران-پادکست

غلبه بر ترس از صحبت کردن با دیگران-پادکست

تیم آموزشی بیزمگ | ۰۹:۲۶:۴۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

کسب و کار بازاریابی شبکه ای شما ویژه است

کسب و کار بازاریابی شبکه ای شما ویژه است

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۳:۳۸:۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

درجستجوی موفقیت-پادکست

درجستجوی موفقیت-پادکست

تیم آموزشی بیزمگ | ۰۰:۳۵:۴۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

ایمان و شجاعت شرط لازم اهداف بزرگ

ایمان و شجاعت شرط لازم اهداف بزرگ

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۲:۰۲:۵۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

شش راهکار برای فروش بیشتر

شش راهکار برای فروش بیشتر

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۳:۴۷:۳۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

پنج نکته در مدیریت مخالفت ها در بازاریابی شبکه ای

پنج نکته در مدیریت مخالفت ها در بازاریابی شبکه ای

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۲:۳۴:۳۱ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

3اصل اساسی رهبری در قرن بیست و یکم-پادکست

3اصل اساسی رهبری در قرن بیست و یکم-پادکست

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۶:۳۱:۳۳ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

پادکست-5 نکته برای تقویت اعتمادبنفس

پادکست-5 نکته برای تقویت اعتمادبنفس

تیم آموزشی بیزمگ | ۱۲:۴۲:۲۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹