۴۳۰۷۲ ۰۲۱
2

ثبت نارضایتی بازاریاب از شرکت

موارد اعلام شده توسط شما در رابطه با نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی خواهد شد

  • کلیه مسئولیت های استفاده از دفتر کاری بر عهده شما می باشد
  • در صورت نیاز به آموزش و یا همکاری تنها با معرف خود در تماس باشید
  • اطلاعات تماس را صحیح وارد نمایید تا در صورت نیاز جهت تماس از آنها استفاده شود
  • اطلاعات ورود به جایگاه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
  • کلیه موارد نارضایتی بصورت مستمر و دقیق بررسی و به زودی پاسخ داده خواهد شد
  • کلیه اطلاعات کاربری شما از قبیل نشان اینترنتی نام رایانه و سرویس دهنده اینترنتی شما پس از ثبت اطلاعات جهت پیگیری در سیستم ما نگهداری خواهد شد
  • کلیه موارد توهین و ... که در سیستم ثبت گردد قابل پیگیری و بررسی می باشد