۴۳۰۷۲ ۰۲۱
دفتر مرکـزی بـازاریابان ایرانیان زمین
تهران / خیابان سهرودی شمالی/جنب پمپ بنزین-کوچه تهمتن/پلاک13/طبقه اول
تلفن پاسخگو : 021-43072
فکس : 02188518968
پست الکترونیکی : Info@Bizmlm.ir
کد پستی : 1577646813