02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر
همدلی با هموطنان
همكاران مستقل خير به ترتیب حروف الفبا

ردیف نام همکار مستقل پک

1
آقای مهدی اسدیان مادوانی
پک همدلی مواد غذایی

2
آقای هادی آجورلو
پک همدلی مواد غذایی

3
آقای علي آزادشهركي
پک همدلی مواد غذایی

4
آقای صمد ابراهيمي ليش
پک همدلی کالای خواب

5
خانم زهرا ابولقاسمی
پک همدلی مواد غذایی

6
آقای امیر ابویسانی
پک همدلی کالای خواب

7
خانم تينا احمر رضايى
پک همدلی کالای خواب

8
آقای مصطفي ازقندي شهري
پک همدلی مواد غذایی

9
آقای محمدرضا اسماعیلی لمجیری
پک همدلی مواد غذایی

10
آقای مهران اعلمی علمداری
پک همدلی مواد غذایی

11
آقای مهدی اورش محمودصالحی
پک همدلی مواد غذایی

12
خانم مهرنوش امان اللهی
پک همدلی مواد غذایی

13
خانم احمد امینی
پک همدلی مواد غذایی

14
آقای احمد اکبری
پک همدلی کالای خواب

15
آقای مهسا اکبری
پک همدلی مواد غذایی

16
آقای میلاد ایگدر
پک همدلی مواد غذایی

17
خانم نجمه باباصفری
پک همدلی مواد غذایی

18
خانم رقیه بادی
پک همدلی مواد غذایی

19
خانم رقیه بادی
پک همدلی کالای خواب

20
آقای اميرحسين برادر رضى زاده
پک همدلی کالای خواب

21
خانم زهره بهره مند
پک همدلی مواد غذایی

22
آقای علي بهوندي
پک همدلی مواد غذایی

23
خانم نادره بهنام مجد
پک همدلی مواد غذایی

24
خانم شبنم بهمئی محمدیان
پک همدلی مواد غذایی

25
خانم مونا تائب
پک همدلی کالای خواب

26
آقای احمد تاجیک راد
پک همدلی مواد غذایی

27
آقای احمد تاجیک راد
پک همدلی کالای خواب

28
خانم زهرا ترکپور
پک همدلی کالای خواب

29
خانم فاطمه تفرشی
پک همدلی مواد غذایی

30
خانم زهرا توسلي
پک همدلی مواد غذایی

31
آقای شهرام توکلی
پک همدلی مواد غذایی

32
آقای میلاد تقی نسب
پک همدلی کالای خواب

33
خانم وجیهه تقی یار
پک همدلی مواد غذایی

34
خانم زينت ثابت نيا
پک همدلی کالای خواب

35
آقای صابر جانفزا
پک همدلی مواد غذایی

36
آقای محمد جباری
پک همدلی مواد غذایی

37
آقای محمدرضا جعفریان
پک همدلی کالای خواب

38
آقای محمدجواد جعفریان
پک همدلی مواد غذایی

39
آقای محمدرضا جعفریان
پک همدلی مواد غذایی

40
آقای حميدرضا جوانشير
پک همدلی مواد غذایی

41
آقای حميدرضا جوانشير
پک همدلی کالای خواب

42
خانم معصومه جلادتی
پک همدلی مواد غذایی

43
آقای داود جهانمیری
پک همدلی مواد غذایی

44
خانم نيكو حاجي كتابي
پک همدلی مواد غذایی

45
خانم نيكو حاجي كتابي
پک همدلی کالای خواب

46
آقای علیرضا حاجی پور
پک همدلی مواد غذایی

47
خانم هانیه حبیبیان
پک همدلی کالای خواب

48
خانم هانیه حبیبیان
پک همدلی مواد غذایی

49
آقای محمدعلی حسن خانی
پک همدلی مواد غذایی

50
خانم منصوره حسن زاده
پک همدلی مواد غذایی

51
آقای مرتضی حسین پور
پک همدلی کالای خواب

52
آقای مرتضی حسین پور
پک همدلی مواد غذایی

53
خانم سیده اعظم حسینی
پک همدلی مواد غذایی

54
آقای سید منصور حسینی
پک همدلی مواد غذایی

55
آقای سیداحمد حسینی نارستان
پک همدلی مواد غذایی

56
آقای جواد حسینی مقدم
پک همدلی مواد غذایی

57
خانم رخساره حمیدنیا
پک همدلی مواد غذایی

58
آقای بیوک حمیدی
پک همدلی کالای خواب

59
خانم مینا حیدری
پک همدلی مواد غذایی

60
خانم فائزه خانی جوی آباد
پک همدلی کالای خواب

61
خانم مریم خاکزاد
پک همدلی مواد غذایی

62
آقای فرزاد خاکی پور
پک همدلی مواد غذایی

63
آقای احسان خسروی
پک همدلی مواد غذایی

64
آقای جمال خضري
پک همدلی مواد غذایی

65
خانم رحیمه خواجویی کوه پنجی
پک همدلی مواد غذایی

66
آقای محمدرضا خلیقی
پک همدلی مواد غذایی

67
خانم سودا دادفر
پک همدلی مواد غذایی

68
آقای سید محمدرضا دانا
پک همدلی مواد غذایی

69
آقای سید محمدرضا دانا
پک همدلی کالای خواب

70
آقای ابراهیم دانائی
پک همدلی مواد غذایی

71
خانم نیره دانش پسند
پک همدلی مواد غذایی

72
خانم پریسا دریاپور
پک همدلی مواد غذایی

73
خانم سودابه دشتی
پک همدلی مواد غذایی

74
خانم سها دلفان
پک همدلی مواد غذایی

75
خانم فاطمه دلكش گسكره ئي
پک همدلی مواد غذایی

76
خانم افسانه دهقان
پک همدلی مواد غذایی

77
خانم مهشید دهقان منشادی
پک همدلی مواد غذایی

78
آقای مازیار دژبخش
پک همدلی مواد غذایی

79
آقای سالار رئیس زاده
پک همدلی مواد غذایی

80
آقای سالار رئیس زاده
پک همدلی کالای خواب

81
خانم سمانه رئیسی
پک همدلی مواد غذایی

82
خانم لیلا رئیسی
پک همدلی مواد غذایی

83
خانم سمانه رئیسی
پک همدلی کالای خواب

84
آقای آرسام رجایی
پک همدلی کالای خواب

85
آقای على رحمانى
پک همدلی مواد غذایی

86
خانم سارا رحیمی
پک همدلی کالای خواب

87
خانم سارا رحیمی
پک همدلی مواد غذایی

88
آقای مهدی رحیمی مفرد
پک همدلی مواد غذایی

89
آقای مهدی رحیمی مفرد
پک همدلی کالای خواب

90
آقای مصطفي رستم خاني
پک همدلی کالای خواب

91
آقای سید محمد حسن رشیدی
پک همدلی مواد غذایی

92
آقای مسعود رضازاده ریسمانی نوبر
پک همدلی مواد غذایی

93
خانم زهرا رضايي سارسري
پک همدلی مواد غذایی

94
آقای ابراهیم رضاکرمی
پک همدلی مواد غذایی

95
آقای محمد مهدی رضایی
پک همدلی کالای خواب

96
آقای محمدعلی رضایی
پک همدلی مواد غذایی

97
آقای احسان رضایی
پک همدلی مواد غذایی

98
خانم محمد مهدی روستا
پک همدلی کالای خواب

99
آقای سید محمد حسن رکنی
پک همدلی کالای خواب

100
آقای حمیدرضا زارعی
پک همدلی مواد غذایی

101
خانم فاطمه زاغيان
پک همدلی کالای خواب

102
خانم نسيم زيلوچي
پک همدلی مواد غذایی

103
خانم نسيم زيلوچي
پک همدلی کالای خواب

104
خانم ژیلا زینالی
پک همدلی مواد غذایی

105
خانم زینب سالار
پک همدلی مواد غذایی

106
آقای سینا سرابندی
پک همدلی مواد غذایی

107
آقای سیدیاسر سعادت مهر
پک همدلی مواد غذایی

108
خانم نوشین سعیدی
پک همدلی مواد غذایی

109
خانم سوگند سلحشورنژاد
پک همدلی مواد غذایی

110
خانم زهرا سلطاني
پک همدلی مواد غذایی

111
خانم کبری سلطانی لرگانی
پک همدلی مواد غذایی

112
آقای احسان سماواتي مهر
پک همدلی مواد غذایی

113
آقای احمد سیامری
پک همدلی کالای خواب

114
آقای محمد هادی شاه سوند حسنی
پک همدلی مواد غذایی

115
آقای محسن شاهی دزجی
پک همدلی مواد غذایی

116
آقای سيد علي شجاعي
پک همدلی مواد غذایی

117
آقای سيد علي شجاعي
پک همدلی کالای خواب

118
آقای محمد رضا شريفى
پک همدلی مواد غذایی

119
آقای محمد حسین شریف الحسینی
پک همدلی مواد غذایی

120
خانم رقيه شكوهي
پک همدلی کالای خواب

121
خانم مهتاب شهركي
پک همدلی مواد غذایی

122
خانم مهناز شیرکانی
پک همدلی مواد غذایی

123
آقای امیرحسین صادقی
پک همدلی کالای خواب

124
خانم زهرا صالحی
پک همدلی مواد غذایی

125
خانم بتول صبوری
پک همدلی مواد غذایی

126
خانم فرزانه صحافیان
پک همدلی کالای خواب

127
خانم انوشه صفارپور
پک همدلی مواد غذایی

128
آقای عطاالله صمد یزدچی
پک همدلی مواد غذایی

129
آقای محمود طلایی پور کاسنی
پک همدلی مواد غذایی

130
آقای مسعود عابدیان
پک همدلی مواد غذایی

131
آقای سید کامیار عارف
پک همدلی مواد غذایی

132
آقای علی عبداللهیان
پک همدلی مواد غذایی

133
آقای محمدرضا عرفانی
پک همدلی مواد غذایی

134
خانم میترا علی الحساب
پک همدلی کالای خواب

135
خانم رقیه علیزاده
پک همدلی مواد غذایی

136
آقای سيد عباس غروى نخجوانى
پک همدلی مواد غذایی

137
خانم زهره غفاری
پک همدلی مواد غذایی

138
آقای علیرضا غلامیان
پک همدلی مواد غذایی

139
آقای سید یداله فاطمی حسن آبادی
پک همدلی کالای خواب

140
آقای سید یداله فاطمی حسن آبادی
پک همدلی مواد غذایی

141
آقای میثم فخریه کاشان
پک همدلی مواد غذایی

142
آقای شاهين فراهاني
پک همدلی مواد غذایی

143
آقای مرتضي فرجي
پک همدلی کالای خواب

144
آقای رئوف فرزان
پک همدلی کالای خواب

145
آقای مهران فرهنگ
پک همدلی مواد غذایی

146
آقای محمد فولادی چری
پک همدلی کالای خواب

147
آقای هادی فکری انیلو
پک همدلی مواد غذایی

148
خانم نازنین پورهاشم شمسکار
پک همدلی کالای خواب

149
آقای غلامرضا پنهانه مفرد
پک همدلی مواد غذایی

150
خانم عاطفه يعقوب زاده
پک همدلی کالای خواب

151
آقای على كثيرى عسگرانى
پک همدلی مواد غذایی

152
خانم لیلا واخیده
پک همدلی مواد غذایی

153
آقای فرزان وفا
پک همدلی کالای خواب

154
آقای احمد وکیل زارچی
پک همدلی مواد غذایی

155
آقای حمیدرضا قاسم وند
پک همدلی مواد غذایی

156
خانم فردوس قاسمی الوری
پک همدلی مواد غذایی

157
خانم رقیه قدردان ایزدی
پک همدلی مواد غذایی

158
آقای زهره قلندر
پک همدلی مواد غذایی

159
خانم بهاره لطف آبادی
پک همدلی کالای خواب

160
خانم بهاره لطف آبادی
پک همدلی مواد غذایی

161
آقای علی ندیمی
پک همدلی مواد غذایی

162
آقای عارف نصر
پک همدلی مواد غذایی

163
آقای امیر عطا نوروزی اصفهانی
پک همدلی مواد غذایی

164
آقای مجید هارونی
پک همدلی مواد غذایی

165
خانم شهرزاد همت زاده
پک همدلی مواد غذایی

166
خانم شهرزاد همت زاده
پک همدلی کالای خواب

167
خانم نیکتا همتی
پک همدلی مواد غذایی

168
آقای علیرضا محمدی
پک همدلی کالای خواب

169
خانم جمیله محمدی
پک همدلی کالای خواب

170
خانم الهام محمدی رنانی
پک همدلی کالای خواب

171
خانم فاطمه محمودآبادي
پک همدلی کالای خواب

172
خانم ملیحه محمودی قشرباطی
پک همدلی مواد غذایی

173
آقای امید مرادی نیک
پک همدلی مواد غذایی

174
آقای مهدی مزروعی سبدانی
پک همدلی مواد غذایی

175
آقای على مسرور
پک همدلی مواد غذایی

176
خانم ژیلا مصطفی پور
پک همدلی مواد غذایی

177
آقای علیرضا موحدنیا
پک همدلی کالای خواب

178
آقای وحید مومن نسب
پک همدلی مواد غذایی

179
آقای علیرضا ملک یارندی
پک همدلی مواد غذایی

180
خانم خوشقدم میدان رو
پک همدلی کالای خواب

181
آقای مسعود میرحیدری
پک همدلی کالای خواب

182
آقای امید میرزاخانی شیره جینی
پک همدلی مواد غذایی

183
خانم نغمه میرزایی سرور
پک همدلی مواد غذایی

184
آقای مهرداد میرعلائی موردی
پک همدلی کالای خواب

185
آقای ابراهیم مینایی
پک همدلی کالای خواب

186
خانم فاطمه کاظمی ها
پک همدلی مواد غذایی

187
آقای سیاوش کریم خانی
پک همدلی مواد غذایی

188
آقای اسماعیل کریمی راهداری
پک همدلی مواد غذایی

189
آقای حمیدرضا کیانی
پک همدلی مواد غذایی

190
آقای قاسم گل زاد
پک همدلی مواد غذایی

191
آقای امیرحسین گلگون
پک همدلی کالای خواب

192
آقای مسعود یزدیان ثابت
پک همدلی مواد غذایی

193
خانم الهام یوسف زاده
پک همدلی مواد غذایی

194
آقای آیدین یوسفی
پک همدلی مواد غذایی

195
خانم سوسن یوسفی کردستانی
پک همدلی مواد غذایی