02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر
همدلی با هموطنان
همكاران مستقل خير به ترتیب حروف الفبا

ردیف نام همکار مستقل پک

1
آقای مهدی اسدیان مادوانی
پک همدلی مواد غذایی

2
آقای هادی آجورلو
پک همدلی مواد غذایی

3
آقای علي آزادشهركي
پک همدلی مواد غذایی

4
آقای صمد ابراهيمي ليش
پک همدلی کالای خواب

5
خانم زهرا ابولقاسمی
پک همدلی مواد غذایی

6
آقای امیر ابویسانی
پک همدلی کالای خواب

7
خانم تينا احمر رضايى
پک همدلی کالای خواب

8
آقای مصطفي ازقندي شهري
پک همدلی مواد غذایی

9
آقای محمدرضا اسماعیلی لمجیری
پک همدلی مواد غذایی

10
آقای مهران اعلمی علمداری
پک همدلی مواد غذایی

11
آقای مهدی اورش محمودصالحی
پک همدلی مواد غذایی

12
خانم مهرنوش امان اللهی
پک همدلی مواد غذایی

13
خانم احمد امینی
پک همدلی مواد غذایی

14
آقای احمد اکبری
پک همدلی کالای خواب

15
آقای مهسا اکبری
پک همدلی مواد غذایی

16
آقای میلاد ایگدر
پک همدلی مواد غذایی

17
خانم نجمه باباصفری
پک همدلی مواد غذایی

18
خانم رقیه بادی
پک همدلی کالای خواب

19
خانم رقیه بادی
پک همدلی مواد غذایی

20
آقای اميرحسين برادر رضى زاده
پک همدلی کالای خواب

21
خانم زهره بهره مند
پک همدلی مواد غذایی

22
آقای علي بهوندي
پک همدلی مواد غذایی

23
خانم نادره بهنام مجد
پک همدلی مواد غذایی

24
خانم شبنم بهمئی محمدیان
پک همدلی مواد غذایی

25
خانم مونا تائب
پک همدلی کالای خواب

26
آقای احمد تاجیک راد
پک همدلی مواد غذایی

27
آقای احمد تاجیک راد
پک همدلی کالای خواب

28
خانم زهرا ترکپور
پک همدلی کالای خواب

29
خانم فاطمه تفرشی
پک همدلی مواد غذایی

30
خانم زهرا توسلي
پک همدلی مواد غذایی

31
آقای شهرام توکلی
پک همدلی مواد غذایی

32
آقای میلاد تقی نسب
پک همدلی کالای خواب

33
خانم وجیهه تقی یار
پک همدلی مواد غذایی

34
خانم زينت ثابت نيا
پک همدلی کالای خواب

35
آقای صابر جانفزا
پک همدلی مواد غذایی

36
آقای محمد جباری
پک همدلی مواد غذایی

37
آقای محمدرضا جعفریان
پک همدلی کالای خواب

38
آقای محمدجواد جعفریان
پک همدلی مواد غذایی

39
آقای محمدرضا جعفریان
پک همدلی مواد غذایی

40
آقای حميدرضا جوانشير
پک همدلی مواد غذایی

41
آقای حميدرضا جوانشير
پک همدلی کالای خواب

42
خانم معصومه جلادتی
پک همدلی مواد غذایی

43
آقای داود جهانمیری
پک همدلی مواد غذایی

44
خانم نيكو حاجي كتابي
پک همدلی مواد غذایی

45
خانم نيكو حاجي كتابي
پک همدلی کالای خواب

46
آقای علیرضا حاجی پور
پک همدلی مواد غذایی

47
خانم هانیه حبیبیان
پک همدلی مواد غذایی

48
خانم هانیه حبیبیان
پک همدلی کالای خواب

49
آقای محمدعلی حسن خانی
پک همدلی مواد غذایی

50
خانم منصوره حسن زاده
پک همدلی مواد غذایی

51
آقای مرتضی حسین پور
پک همدلی مواد غذایی

52
آقای مرتضی حسین پور
پک همدلی کالای خواب

53
آقای سید منصور حسینی
پک همدلی مواد غذایی

54
خانم سیده اعظم حسینی
پک همدلی مواد غذایی

55
آقای سیداحمد حسینی نارستان
پک همدلی مواد غذایی

56
آقای جواد حسینی مقدم
پک همدلی مواد غذایی

57
خانم رخساره حمیدنیا
پک همدلی مواد غذایی

58
آقای بیوک حمیدی
پک همدلی کالای خواب

59
خانم مینا حیدری
پک همدلی مواد غذایی

60
خانم مریم خاکزاد
پک همدلی مواد غذایی

61
آقای فرزاد خاکی پور
پک همدلی مواد غذایی

62
آقای احسان خسروی
پک همدلی مواد غذایی

63
آقای جمال خضري
پک همدلی مواد غذایی

64
خانم رحیمه خواجویی کوه پنجی
پک همدلی مواد غذایی

65
آقای محمدرضا خلیقی
پک همدلی مواد غذایی

66
خانم سودا دادفر
پک همدلی مواد غذایی

67
آقای سید محمدرضا دانا
پک همدلی کالای خواب

68
آقای سید محمدرضا دانا
پک همدلی مواد غذایی

69
آقای ابراهیم دانائی
پک همدلی مواد غذایی

70
خانم نیره دانش پسند
پک همدلی مواد غذایی

71
خانم پریسا دریاپور
پک همدلی مواد غذایی

72
خانم سودابه دشتی
پک همدلی مواد غذایی

73
خانم سها دلفان
پک همدلی مواد غذایی

74
خانم فاطمه دلكش گسكره ئي
پک همدلی مواد غذایی

75
خانم افسانه دهقان
پک همدلی مواد غذایی

76
خانم مهشید دهقان منشادی
پک همدلی مواد غذایی

77
آقای مازیار دژبخش
پک همدلی مواد غذایی

78
آقای سالار رئیس زاده
پک همدلی مواد غذایی

79
آقای سالار رئیس زاده
پک همدلی کالای خواب

80
خانم سمانه رئیسی
پک همدلی مواد غذایی

81
خانم لیلا رئیسی
پک همدلی مواد غذایی

82
خانم سمانه رئیسی
پک همدلی کالای خواب

83
آقای آرسام رجایی
پک همدلی کالای خواب

84
آقای على رحمانى
پک همدلی مواد غذایی

85
خانم سارا رحیمی
پک همدلی کالای خواب

86
خانم سارا رحیمی
پک همدلی مواد غذایی

87
آقای مهدی رحیمی مفرد
پک همدلی مواد غذایی

88
آقای مهدی رحیمی مفرد
پک همدلی کالای خواب

89
آقای مصطفي رستم خاني
پک همدلی کالای خواب

90
آقای سید محمد حسن رشیدی
پک همدلی مواد غذایی

91
آقای مسعود رضازاده ریسمانی نوبر
پک همدلی مواد غذایی

92
خانم زهرا رضايي سارسري
پک همدلی مواد غذایی

93
آقای ابراهیم رضاکرمی
پک همدلی مواد غذایی

94
آقای محمد مهدی رضایی
پک همدلی کالای خواب

95
آقای محمدعلی رضایی
پک همدلی مواد غذایی

96
آقای احسان رضایی
پک همدلی مواد غذایی

97
خانم محمد مهدی روستا
پک همدلی کالای خواب

98
آقای سید محمد حسن رکنی
پک همدلی کالای خواب

99
آقای حمیدرضا زارعی
پک همدلی مواد غذایی

100
خانم فاطمه زاغيان
پک همدلی کالای خواب

101
خانم نسيم زيلوچي
پک همدلی کالای خواب

102
خانم نسيم زيلوچي
پک همدلی مواد غذایی

103
خانم ژیلا زینالی
پک همدلی مواد غذایی

104
خانم زینب سالار
پک همدلی مواد غذایی

105
آقای سینا سرابندی
پک همدلی مواد غذایی

106
آقای سیدیاسر سعادت مهر
پک همدلی مواد غذایی

107
خانم نوشین سعیدی
پک همدلی مواد غذایی

108
خانم سوگند سلحشورنژاد
پک همدلی مواد غذایی

109
خانم زهرا سلطاني
پک همدلی مواد غذایی

110
خانم کبری سلطانی لرگانی
پک همدلی مواد غذایی

111
آقای احسان سماواتي مهر
پک همدلی مواد غذایی

112
آقای احمد سیامری
پک همدلی کالای خواب

113
آقای محمد هادی شاه سوند حسنی
پک همدلی مواد غذایی

114
آقای محسن شاهی دزجی
پک همدلی مواد غذایی

115
آقای سيد علي شجاعي
پک همدلی مواد غذایی

116
آقای سيد علي شجاعي
پک همدلی کالای خواب

117
آقای محمد رضا شريفى
پک همدلی مواد غذایی

118
آقای محمد حسین شریف الحسینی
پک همدلی مواد غذایی

119
خانم رقيه شكوهي
پک همدلی کالای خواب

120
خانم مهتاب شهركي
پک همدلی مواد غذایی

121
خانم مهناز شیرکانی
پک همدلی مواد غذایی

122
آقای امیرحسین صادقی
پک همدلی کالای خواب

123
خانم زهرا صالحی
پک همدلی مواد غذایی

124
خانم بتول صبوری
پک همدلی مواد غذایی

125
خانم فرزانه صحافیان
پک همدلی کالای خواب

126
خانم انوشه صفارپور
پک همدلی مواد غذایی

127
آقای عطاالله صمد یزدچی
پک همدلی مواد غذایی

128
آقای محمود طلایی پور کاسنی
پک همدلی مواد غذایی

129
آقای مسعود عابدیان
پک همدلی مواد غذایی

130
آقای سید کامیار عارف
پک همدلی مواد غذایی

131
آقای علی عبداللهیان
پک همدلی مواد غذایی

132
آقای محمدرضا عرفانی
پک همدلی مواد غذایی

133
خانم میترا علی الحساب
پک همدلی کالای خواب

134
خانم رقیه علیزاده
پک همدلی مواد غذایی

135
آقای سيد عباس غروى نخجوانى
پک همدلی مواد غذایی

136
خانم زهره غفاری
پک همدلی مواد غذایی

137
آقای علیرضا غلامیان
پک همدلی مواد غذایی

138
آقای سید یداله فاطمی حسن آبادی
پک همدلی کالای خواب

139
آقای سید یداله فاطمی حسن آبادی
پک همدلی مواد غذایی

140
آقای میثم فخریه کاشان
پک همدلی مواد غذایی

141
آقای شاهين فراهاني
پک همدلی مواد غذایی

142
آقای مرتضي فرجي
پک همدلی کالای خواب

143
آقای رئوف فرزان
پک همدلی کالای خواب

144
آقای مهران فرهنگ
پک همدلی مواد غذایی

145
آقای محمد فولادی چری
پک همدلی کالای خواب

146
آقای هادی فکری انیلو
پک همدلی مواد غذایی

147
خانم نازنین پورهاشم شمسکار
پک همدلی کالای خواب

148
آقای غلامرضا پنهانه مفرد
پک همدلی مواد غذایی

149
خانم عاطفه يعقوب زاده
پک همدلی کالای خواب

150
آقای على كثيرى عسگرانى
پک همدلی مواد غذایی

151
خانم لیلا واخیده
پک همدلی مواد غذایی

152
آقای فرزان وفا
پک همدلی کالای خواب

153
آقای احمد وکیل زارچی
پک همدلی مواد غذایی

154
آقای حمیدرضا قاسم وند
پک همدلی مواد غذایی

155
خانم فردوس قاسمی الوری
پک همدلی مواد غذایی

156
خانم رقیه قدردان ایزدی
پک همدلی مواد غذایی

157
آقای زهره قلندر
پک همدلی مواد غذایی

158
خانم بهاره لطف آبادی
پک همدلی مواد غذایی

159
خانم بهاره لطف آبادی
پک همدلی کالای خواب

160
آقای علی ندیمی
پک همدلی مواد غذایی

161
آقای عارف نصر
پک همدلی مواد غذایی

162
آقای امیر عطا نوروزی اصفهانی
پک همدلی مواد غذایی

163
آقای مجید هارونی
پک همدلی مواد غذایی

164
خانم شهرزاد همت زاده
پک همدلی مواد غذایی

165
خانم شهرزاد همت زاده
پک همدلی کالای خواب

166
خانم نیکتا همتی
پک همدلی مواد غذایی

167
آقای علیرضا محمدی
پک همدلی کالای خواب

168
خانم جمیله محمدی
پک همدلی کالای خواب

169
خانم الهام محمدی رنانی
پک همدلی کالای خواب

170
خانم فاطمه محمودآبادي
پک همدلی کالای خواب

171
خانم ملیحه محمودی قشرباطی
پک همدلی مواد غذایی

172
آقای مهدی مزروعی سبدانی
پک همدلی مواد غذایی

173
آقای على مسرور
پک همدلی مواد غذایی

174
خانم ژیلا مصطفی پور
پک همدلی مواد غذایی

175
آقای علیرضا موحدنیا
پک همدلی کالای خواب

176
آقای وحید مومن نسب
پک همدلی مواد غذایی

177
آقای علیرضا ملک یارندی
پک همدلی مواد غذایی

178
خانم خوشقدم میدان رو
پک همدلی کالای خواب

179
آقای مسعود میرحیدری
پک همدلی کالای خواب

180
آقای امید میرزاخانی شیره جینی
پک همدلی مواد غذایی

181
خانم نغمه میرزایی سرور
پک همدلی مواد غذایی

182
آقای مهرداد میرعلائی موردی
پک همدلی کالای خواب

183
آقای ابراهیم مینایی
پک همدلی کالای خواب

184
خانم فاطمه کاظمی ها
پک همدلی مواد غذایی

185
آقای سیاوش کریم خانی
پک همدلی مواد غذایی

186
آقای اسماعیل کریمی راهداری
پک همدلی مواد غذایی

187
آقای حمیدرضا کیانی
پک همدلی مواد غذایی

188
آقای قاسم گل زاد
پک همدلی مواد غذایی

189
آقای امیرحسین گلگون
پک همدلی کالای خواب

190
آقای مسعود یزدیان ثابت
پک همدلی مواد غذایی

191
خانم الهام یوسف زاده
پک همدلی مواد غذایی

192
آقای آیدین یوسفی
پک همدلی مواد غذایی

193
خانم سوسن یوسفی کردستانی
پک همدلی مواد غذایی