02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

اپلیکیشن جدید بیز

اپلیکیشن جدید بیز با قابلیت های فراوان هم اکنون در کافه بازار و سیب اپ برای دانلود قرار گرفته است

نسخهای بعدی با اضافه شدن امکانات بیشتر در حال آماده سازی می باشد.