02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

قهوه های دکتر بیز - اطلاعیه

قابل  توجه همکاران مستقل شرکت بیز

 

بر اساس قوانین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طرح هرگونه ادعا مبنی بر درمان ، پیشگیری و تشخیص صرفا برای فراورده های دارویی مجاز بوده و فروش آنها فقط از طریق شبکه داروخانه های کشور میسر می باشد.

 

بدینوسیله یادآور می شود که برخی محصولات شرکت از جمله قهوه دکتر بیز علیرغم دارا بودن فواید بسیار طبق قوانین وزارت بهداشت در دسته بندی دارویی قرار نمی گیرد.

 

لذا طرح هرگونه ادعا مبنی بر استفاده درمانی برای این دسته از محصولات خلاف قانون بوده و با آندسته از افراد که با سوء نیت و به قصد مخدوش نمودن محبوبیت این قبیل کالاها بروز اثرات درمانی آنها را مطرح می نمایند ، طبق آئین نامه های مصوب  برخورد قانونی خواهد شد.

 

مدیریت شرکت بیز