02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

قهوه های گانودرما

بسمه تعالی

 

با توجه به بند 14-5 و 2-6 قرار داد بازاریابی شبکه ای و  اطلاعیه های شرکت مبنی بر تخلف

زیر فروشی و خرید هایی که منجر به کسب رتبه های  بالاتر میشود و موجب آسیب رساندن به مجموعه فروش و تضعیع حقوق همکاران  مستقل دیگر میگردد، موارد ذیل از اول دی ماه به اجرا گذاشته میشود:

1-امکان خرید 6 بسته قهوه گانودرما بر اساس ورودی جدید در اولین ماه (اولین ماهی که در آن خرید می گردد.)

2-امکان خرید قهوه گانودرما به تعداد 24 عدد در ماه برای تمامی بازاریابان

3- درصورتیکه همکاران مستقل دارای بازار فروش بیشتری نسبت به بند 2 می باشند می بایست به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل تا اقدامات لازم بعمل آید، ضمناً زمان تکمیل فرم تا روز 27 هر ماه می باشد.

4- به هیچ عنوان کالای فروخته شد به عنوان امانت در انبار نگهداری نخواهد شد.

                  

                                                                                                                               مدیریت بیزشاپ