۴۳۰۷۲ ۰۲۱

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین ، بیز مبتکر بازاریابی شبکه ای نوین

بیز همیشه یک گام جلو تر

2

قیمتهای سبد کالایی شرکت با مالیات بر ارزش افزوده

 

 

همکاران عزیز
از اول فروردین ماه 97 قیمتها در زیر سبد کالایی , با احتساب مالیات بر ارزش افزوده درج می گردد.