۴۳۰۷۲ ۰۲۱
2

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات شما پیوسته توسط تیم پشتیبانی شرکت در حال بررسی و پاسخگویی می باشد

  • پیشنهادات و انتقادات شما به ما امکان گسترش و بروز رسانی بهینه را خواهد داد
  • خواهشمند است تنها در این بخش نسبت به ارسال انتقادات و پیشنهادات اقدام نمایید
  • موارد نارضایتی و شکایات را در بخش مربوطه ثبت نمایید تا سریع تر به آنها رسیدگی شود
  • خواهشمند است انتقادات خارج از غرض ورزی و هرگونه نظرات شخصی باشد
  • صمیمانه از نظرات و انقادات شما در راستای پیشبرد اهداف شرکت استفاده خواهد شد