02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

منشور اخلاقی

" هوالرزاق "

منشور اخلاقی و حرفه ای شرکت BIZ


ما نمایندگان مستقل شرکت بازاریابان ایرانیان زمین ، بر این باوریم که :

 • خداوند متعال روزی انسان را به میزان همت ، تعهد و تلاش او مقدر ساخته و حرص و طمع ، نتیجه ای جز خسران و اندوه در پی ندارد .

 • عزت و کرامت انسان ( به عنوان اشرف مخلوقات ) ، تنها از مسیر نیک اندیشی ، گفتار پسندیده ، کردار صادقانه ، پاکدامنی و احترام به حقوق دیگران قابل دستیابی است .

 • احترام به قانون و اجرای مقررات ، ضامن امنیت و سلامت جامعه است .

 • افراد سازمان ما ، همکاران خوب و مورد احترام ما هستند که برپایه اعتماد و اطمینان به ما ، تجارت خود را آغاز کرده اند .

   

تکیه بر همین باورهاست که ما را متعهد می سازد تا :

 • پوشش و حجاب اسلامی را در محیط کار خود رعایت کنیم.

 • ساعت ورود و خروج به دفاتر را رعایت کنیم .

 • در حفظ اموال و تجهیزات و نظافت محیط کار خود کوشا باشیم .

 • از تجمع در جلوی درب دفاتر شرکت  یا شعب ان خودداری کنیم .

 • از کشیدن سیگار در محیط کار و جلوی درب دفاتر خودداری کنیم .

 • از پارک وسایل نقلیه ، به طوری که برای سایر همسایگان مزاحمت ایجاد کند ، خودداری کنیم .

 • از پرداختن به مباحث غیر کاری در داخل و جلوی درب دفاتر خودداری کنیم .

 • در برقراری روابط با دیگران ، شئون و اخلاق اسلامی را مراعات کنیم .

 • از بزرگ نمایی و گفتن حرفهای خلاف واقعیت در مورد شرکت ، مدیریت ، طرح درآمدزایی ، محصولات و... خودداری کنیم .

 • هرگز کسی را مجبور به خرید اجباری محصولات نکنیم .

 • از تخریب یا تحقیر سایر تیم ها و شرکت ها ی دیگر پرهیز کنیم .

 • از ارائه پیشنهادات وسوسه انگیز و مذاکره با افرادی که در سایر تیم ها و یا شرکت ها ی دیگرمشغول به فعالیت هستند خودداری کرده و در صورت مشاهده چنین مواردی ، مراتب را به مدیریت شرکت انتقال دهیم .

 • از سیاه نمایی و بزرگ جلوه دادن نواقص به گونه ای که باعث دلسردی و بی انگیزگی دیگران شود پرهیز کنیم

 • افراد سازمان خود را ، با احترام ، مورد حمایت و آموزش قرار دهیم .

 • قاعده اصلی بازاریابی شبکه ای را که مبتنی بر خرده فروشی شخصی است ، مد نظر قرار داده و در هر سطحی به آن عمل کنیم .

 • از برقراری روابط مالی و داد و ستد محصولی ، خارج از چارچوب قوانین ، خودداری کنیم .

 • نسبت به تعهدات تیمی و سازمانی پایبند باشیم .

 • از برگزاری جلسات معرفی برای افراد زیر 18 سال خودداری کنیم .

 • حتی المقدور از برگزاری جلسات معرفی برای بانوان متاهل ، بدون اطلاع و حضور همسرانشان و خانم های مجرد بدون اطلاع و حضور والدینشان خودداری کنیم .

   

  با رعایت مفاد این منشور اخلاقی ، یقین داریم که آینده این تجارت ارزشمند ، موجب رشد و شکوفایی اقتصاد میهن عزیزمان خواهد بود .

  دست در دست هم دهیم به مهر         میهن خویش را کنیم آباد