02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

دستورالعمل های اجرایی شرکت بیز

با توجه به نیاز همکاران مستقل به دستور العمل های اجرایی شرکت بیز ،این موارد علاوه بر درج در دفتر کاری شخصی همکاران مستقل و سایت شرکت بصورت اطلاعیه عمومی از طریق لینک هوشمند قابل دسترس می باشد ، جهت مطالعه همکاران می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید