02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

دستورالعمل فروش به شرکت ها و ارگان ها

قابل توجه کلیه همکاران مستقل شرکت بیز
دستورالعمل فروش به شرکت ها و ارگان ها
 
با توجه به درخواست ها و سوالات مکرر همکاران محترم در خصوص فروش محصولات به سازمان های دولتی و خصوصی ، قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت بازاریابان ایرانیان زمین ،یک شرکت بازاریابی شبکه ای میباشد و همچنین به دلیل رعایت حقوق همکاران مستقل و در داخل طرح درآمد زایی به فروش میرساند و لذا این شرکت به هیچ عنوان مستقیما اقدام به عقد قرارداد و فروش به غیر از مورد ذکر شده نمی نماید
همچنین قابل ذکر است شرکت به غیر از از فاکتور فروشی که هنگام خرید به همکاران مستقل خود ارائه میدهد ،هیچ گونه فاکتور دیگری صادر نمیکند
این قوانین بدین مفهوم است که فروشنده محصولات به سازمان ها،صرفا خود همکاران مستقل هستند و شرکت هیچ گونه تاثیر یا دخالتی در آن ندارد. بیان این نکته نیز ضروری میباشد که هرگونه سو استفاده از سر برگ ،مهر،مدارک و مشخصات شرکت تخلف محسوب شده و بر اساس قوانین انضباطی شرکت با متخلف به شدت برخورد میگردد.