02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

دستورالعمل استفاده از خدمات ارسال کالا به روش پست

1)به اطلاع همکاران مستقل که روش دریافت پستی کالا را انتخاب نموده اند،می رساند که محصولات خریداری شده حداکثر تا 15 روز از زمان سفارش می بایست توسط پست به مشتری تحویل شده باشد. 

مطابق مقررات شرکت پست ،مرسوله ارسالی پس از گذشت 3 ماه قابل پی گیری نخواهد بود. 

لذا خریداران محترم در صورت عدم پی گیری کالای خود حداکثر ظرف مدت (3 ماه) از فاکتور ،مرسوله ارسالی، تحویل شده تلقی می گردد و هیچ اعتراضی پذیرفته نخواهد بود. 

لطفا" برای پیگیری عدم دریافت مرسوله پستی پس از 15 روز از سفارش کالا ،پی گیری لازم را از طریق ایمیل155@bizmlm.ir انجام دهید. 

2)پی گیری کسری کالا حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ سفارش مقدور می باشد.روش پیگیری، ارسال ایمیل به آدرس155@bizmlm.ir پس از گذشت 15 روز از تاریخ صدور فاکتور خواهد بود. 

3)همکاران مستقلی که انبارهای شهرستانها را جهت دریافت کالا انتخاب می نمایند می بایست حداکثر تا یکماه پس از تاریخ فاکتور نسبت به دریافت کالای خود اقدام نمایند. 

در غیر اینصورت شرکت هیچگونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت. 

4)در هنگام تحویل سفارش به روش پستی، از شما کارت شناسائی معتبر تقاضا می گردد. 

در صورت عدم ارائه این کارت سفارش شما برگشت داده خواهد شد. 

در صورت هرگونه پرسش با تلفن مرکز 43072 -021تماس حاصل نمائید. 

5)در هنگام ثبت آدرس پستی جهت دریافت کالا،در صورتی که تحویل گیرنده شخص دیگری باشد می بایست در پایان آدرس،نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده حتما"ذکر گردد. 

در غیر اینصورت به علت عدم شناسائی گیرنده،بسته شما به انبار مرجوعی عودت داده شده و مسئولیت آن به عهده جنابعالی خواهد بود 

6)درخصوص سفارش های پستی که شامل کالای ساعت می باشد به اطلاع می رساند با توجه به بیمه بودن اینگونه سفارش ها ، می بایست بسته در حضور مامورین پست باز گردد و فاکتور با ساعت تطبیق داده شده و سپس تحویل گرفته شود. 

در صورت عدم وجود ساعت یا عدم تطبیق با ساعت مربوطه و یا خراب بودن ساعت از گرفتن بسته خودداری نموده و موضوع در حضور مامور پست صورتجلسه گردد و حداکثر ظرف 2 روز آن را به ایمیل 155@bizmlm.ir با ذکر شماره فاکتور اعلام نمائید. 

بدیهی است در صورت دریافت بسته بدون کنترل موارد ذکر شده هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بودو طبق مقررات،مرسولات بیمه شده با محتوی ساعت،تحویل شده کامل تلقی می گردد. 

7)بدیهی است فاکتورهای قبل از تاریخ 01/04/1396 حداکثر تا پایان مرداد ماه 96 قابل پیگیری خواهد بود و بعد از آن تاریخ شرکت هیچگونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.