02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

بیانیه امنیت آنلاین

بیانیه امنیت آنلاین

 

سیاست شرکت بازاریابان ایرانیان زمین بر این منوال میباشد که حریم شخصی آنلاین کاربران و مشتریان خود را محترم بشمارد. بازاریابان ایرانیان زمین اطلاعات شخصی مشتریان را محرمانه نزد خود نگاه خواهد داشت

درخواست برای ارائه اطلاعات
بازاریابان ایرانیان زمین گاهی از مشتریان خود درخواست ارائه اطلاعات شخصی مانند نام، نشانی، ایمیل، یا جزئیات دیگر را می کند. این اطلاعات تنها به منظور استفاده برای ارسال محصولات به شما، یا با خبر کردن شما از آخرین اخبار و وقایع می باشد. وقتی شما اطلاعات شخصی خود را به صورت آنلاین در اختیار شرکت قرار می دهید، BIZ©شما را در جریان نحوه استفاده از این اطلاعات قرار می دهد. 
هر وقتBIZ©از شما درخواست ارائه اطلاعات شخصی را نمود، یک لینک به مفاد حریم شخصی در اختیار شما قرار داده، تا هدف شرکت را برای شما مشخص نماید.

امنیت اطلاعات شخصی

بازاریابان ایرانیان زمین تمام اقدامات امنیتی لازم برای تضمین امنیت اطلاعات شخصی شما را انجام می دهد.

بازاریابان ایرانیان زمین اطلاعات شخصی مشتریان و کاربران خود را تحت هیچ شرایطی به شرکت های دیگر برای استفاده و بهره برداری نخواهد داد. وقتی بازارایابان ایرانیان زمین با شرکت های دیگر به منظور فروش محصولات شرکت قرارداد همکاری می بندد، آن ها را ملزم به متعهد شدن به توافقنامه هایی مبنی بر حفظ امنیت اطلاعات مشتریان می نماید. بازاریابان ایرانیان زمین با جدیت و بدون کوتاهی، آن ها را ملزم به رعایت ضوابط و مقررات مورد توافق خواهد نمود.

شرکت تنها زمانی از طریق ایمیل، یا کانال های ارتباطی آنلاین دیگر با مشتریان و کاربران خود تماس می گیرد که آن ها شخصاً موافقت خود را برای دریافت این تماس ها اعلام کرده باشند. کاربرانی که تصور می کنند این ارتباطات نبایستی با آن ها برقرار شود و یا دیگر مایل به دریافت آن ها نیستند، باید بازاریابان ایرانیان زمین را در جریان گذاشته تا شرکت آن ها را از فهرست کاربرانی که با آن ها در تماس است خارج کند.