02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

دستور العمل تبلیغ خلاف واقع کالا های شرکت

با توجه به اینکه سیاست و خط مشی شرکت بازاریابان ایرانیان زمین بر تولید و توزیع محصولات سلامت محور قرار دارد، تفکیک این محصولات از جهت غذایی یا دارویی بودن آن بسیار مهم است.

محصولات این شرکت، از جمله قهوه های دکتر بیز، به عنوان یک ماده غذایی به بازار عرضه می شود.

با توجه به منع تبلیغات محصولات دارویی توسط عموم مردم و اینکه هرگونه تبلیغات دارویی باید بر  اساس آیین نامه اجرایی سازمان غذا و دارو انجام شود، توضیع این محصول در غالب دارو و ادعای درمانی بودن آن تخلف محسوب شده و با متخلفین با توجه آیین نامه انضباطی شرکت به شدت برخورد میگردد.