02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

پلن درآمدزایی

 

جدول سطوح مدیریتی برنامه موفقیت در شرکت بیز

 

 

 

تعداد شاخه‌های الماس

تعداد شاخه‌های مدیریتی

حداقل فروش گروهی ماهیانه*

رتبه مدیریتی/راهبری

 

لایه های مدیریتی

--

--

--

مشتری ترجیحی

Preferred Customer

بازار مصرف

--

۱مشتری مستقیم

--

مشاور (توزیع کننده)

Distributor

گروه توزیع

--

٢ شاخه با فروش حدأقل 000/500 تومان

2٫٠٠٠٫٠٠٠

مشاور ارشد (سرپرست گروه توزیع)

Supervisor

--

٢ مشاور ارشد مستقیم

۵٫٠٠٠٫٠٠٠

کارشناس (پرزنتور)

Presenter

--

2 شاخه با فروش حدأقل 7 میلیون تومان

۲۰٫٠٠٠٫٠٠٠

مدیر آموزش

Trainer

گسترش و تیم سازی

--

٢ مدیر آموزش در 2 شاخه مجزا** یا 2 شاخه 20 میلیون تومانی

۵۰٫٠٠٠٫٠٠٠

راهبر

Leader

--

٢ راهبر در 2 شاخه مجزا** یا 2 شاخه 50 میلیون تومانی

۱۵۰٫٠٠٠٫٠٠٠

راهبر الماس

Diamond Leader

راهبری

٢**

--

۵۰۰٫٠٠٠٫٠٠٠

راهبر الماس آبی

Blue Diamond Leader

3**

--

۱٫۰۰۰٫٠٠٠٫٠٠٠

راهبر الماس سیاه

Black Diamond Leader

3**

--

۳٫۰۰۰٫٠٠٠٫٠٠٠

سفیر اجرائی بیز

BIZ Executive Ambassador

مدیران اجرایی

4**

--

5٫۰۰۰٫٠٠٠٫٠٠٠

سفیر طلائی بیز

BIZ Gold Ambassador

 

*   ارقام به تومان است

 

** حدأکثر در 7 نسل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف:

 

§         BP یا امتیاز فروش

 

هر محصول یک امتیاز فروش دارد که درصدی از قیمت آن محصول است. این امتیاز معیار پرداخت پورسانت از فروش شبکه برای نماینده های فروش می باشد. امتیاز فروش هر محصول در سبد کالای شرکت به هنگام سفارش محصول قابل مشاهده است.

 

 

 

§         شاخه

 

هر شخصی که شما به طور مستقیم معرفی می کنید، با تمام افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم در سازمان فروش او ثبت نام کرده اند، یک شاخه را برای شما تشکیل می دهند.

 

 

 

§         نسل

 

هر فردی که شما معرف وی می شوید و او مستقیماً توسط شما به عنوان نماینده شرکت مشغول به کار می‌شود در نسل اول شما قرار می گیرد. لازم به ذکر است که هیچ محدودیتی برای داشتن نماینده مستقیم وجود ندارد. تمام نمایندگانی که توسط نماینده های نسل اول شما معرفی می شوند، نسل دوم شما محسوب می شوند، و این روند برای نسل های بعدی هم به همین گونه ادامه می‌یابد.

 

 

 

§         سطح

 

اولین سطح مدیریتی پایین‌تر از شما در هر شاخه، سطح یک شما محسوب می‌گردد. دومین سطح پایین‌تر از شما، سطح دو شما محسوب می‌گردد. این روال به همین ترتیب برای سطوح بعدی هم ادامه می یابد تا به پایین‌ترین سطح مدیریتی بعد از شما که در مجموعه شما وجود دارد برسیم.

 

 

 

§         شرایط فعال بودن برای دریافت پورسانت از فروش مجموعه

 

در هر ماه تنها نمایندگانی می توانند از فروش مجموعه خود پورسانت دریافت کنند که در آن ماه حداقل فعالیت را در شرکت داشته و شرایط اشتغال به فعالیت را احراز نموده باشند. هر نماینده در هر ماه کاری باید حدأقل مبلغ ١٠٠٫٠٠٠ تومان از محصولات موجود در سبد کالایی شرکت را از طریق دفتر کار سایبری ثبت سفارش کرده باشد تا واجد شرایط دریافت پورسانت از فروش مجموعه خود گردد.

 

 

 

 

 

 

 

§         قانون کمپرس  (نسل فعال)

 

فرض می کنیم مطابق شکل، شخص A شخص B را به عنوان نماینده در نسل اول خود معرفی کرده و شخص B نیز شخص E را، و E هم شخص I  را به ترتیب معرفی کرده اند. شخص I با فعالیت خوب خود توانسته شبکه فروش گسترده‌ای در نسل اول خود ایجاد نماید و میزان فروش بالایی را نیز به خود اختصاص دهد. چنانچه در آن ماه کاری، شخص B و E هیچکدام از شرایط فعال بودن را نداشته باشند، این شبکه فروش در اصطلاح کمپرس شده و در آن ماه شخص I در نسل اول شخص A قرار می گیرد و شبکه فروش او هم به نسل دوم شخص A  منتقل می‌شود. این منوال تا زمانی ادامه پیدا می کند که شخص B و E در یک ماه موفق به احراز شرایط فعال بودن شوند.

 

 

 

§         فروش گروهی

 

مجموع کل سفارشات انجام شده در سازمان فروش شما قبل از کسر تخفیف خرده فروشی، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های پستی و سایر هزینه ها.

 

 

 

§         خرید گروهی

 

مجموع کل سفارشات انجام شده در سازمان فروش شما بعد از کسر تخفیف خرده فروشی در گروه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های پستی و سایر هزینه ها.

 

 

 

§         فروش گروه شخصی

 

برای مشاوران و مشاوران ارشد، جمع ثبت سفارشات انجام شده در طول یک ماه کاری توسط خود شما + مجموع ثبت سفارشات افراد در سه نسل اول تیم شما با احتساب کمپرس، فروش گروه شخصی را تشکیل می‌دهد.

 

 

 

 

 

تبصره 1: ساختار جدا شونده در فروش گروه شخصی:

 

در سطح مشاور و مشاور ارشد چنانچه در شاخه‌ای (هایی) یکی از اعضای گروه شخصی شما به سطح مدیریتی بالاتر از شما رسیده باشد فروش شخصی آن فرد و همچنین نفرات پایین تر از آن فرد جزء فروش گروه شخصی شما محاسبه نخواهد شد.

 

 

 

 

 

A

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

D

 

 

 

مشاور

 

 

مشاور

 

 

 

کارشناس

 

 

مشاور ارشد

 

 

 

فروش گروه شخصی A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کل فروش گروه شخصی فرد B از فروش گروه شخصی A جدا شده و به عنوان فروش گروه شخصی A  محاسبه نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

مثال:

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

D

 

 

 

 

E

 

 

 

C1

 

 

شخص A به رتبه مشاور ارشد رسیده و مبلغ 1٫٠٠٠٫٠٠٠ تومان در طول یک ماه کاری از فروشگاه شرکت ثبت سفارش انجام داده است. شخص B و C مشاوران نسل اول A هستند و هر کدام به ترتیب مبلغ 2٫٠٠٠٫٠٠٠ تومان و 5٫٠٠٠٫٠٠٠ تومان را در طول یک ماه کاری از فروشگاه شرکت ثبت سفارش کرده‌اند .

 

 

 

 

B2

 

 

B1

 

 

D1

 

 

شخص B دو مشتری ترجیحی، و شخص C یک مشتری ترجیحی را مستقیماً معرفی کرده اند. شخصD ، مشتری ترجیحی D1 و همچنین شخص E را معرفی کرده که به رتبه کارشناس رسیده است. شخص D هم مبلغ 2٫٠٠٠٫٠٠٠ تومان ثبت سفارش کرده است. تمام مشتریان ترجیحی هر کدام مبلغ 3٠٠٫٠٠٠ تومان ثبت سفارش انجام داده اند . شخص E به این دلیل که رتبه مدیریتی بالاتر از شخص A دارد، در گروه شخصی وی قرار نمی‌گیرد.

 

 

 

فروش گروه شخصی A = فروش A + فروش B + فروش C + فروش B1 + فروش2B  + فروش D + فروش C1  + فروش D1

 

 

 

فروش گروه شخصی A  =     11٫2٠٠٫٠٠٠ تومان

 

 

 

فروش گروه شخصی B  =     2٫6٠٠٫٠٠٠ تومان

 

 

 

فروش گروه شخصی C  =     7٫6٠٠٫٠٠٠ تومان

 

 

 

 

 

 

 

§         فروش تیم شخصی

 

 

 

از رتبه کارشناس و به بالا فروش تیم شخصی ملاک مشارکت افراد در پاداش‌ها می‌باشد؛ که برای هر رتبه به صورت زیر تعریف و محاسبه می‌گردد.

 

 

 

تبصره 2: برای تمام رتبه های در تعریف تیم شخصی، در هر شاخه که رتبه مدیریتی فرد زیر مجموعه شما بالاتر از رتبه خود شما باشد، ثبت سفارشات آن شخص و همچنین افراد زیر مجموعه او جزء فروش تیم شخصی شما محسوب نمی‌شود.

 

 

 

فروش تیم شخصی کارشناس:

 

 

 

-          جمع ثبت سفارشات انجام شده در طول یک ماه کاری توسط خود کارشناس + جمع سفارشات کارشناسان شما + جمع سفارشات مشاوران ارشد شما (حداکثر تیم شخصی کارشناس 20 میلیون)

 

 

 

 

 

 

 

فروش تیم شخصی مدیر آموزش:

 

 

 

-          جمع ثبت سفارشات انجام شده در طول یک ماه کاری توسط خود مدیر آموزش + جمع سفارشات مدیران آموزش شما + جمع سفارشات کارشناسان شما + جمع سفارشات مشاوران ارشد شما (حداکثر تیم شخصی مدیرآموزش20 میلیون تومان)

 

 

 

 

 

 

 

فروش تیم شخصی راهبر:

 

 

 

-          جمع ثبت سفارشات انجام شده در طول یک ماه کاری توسط خود راهبر + جمع سفارشات راهبران شما + جمع سفارشات مدیران آموزش شما + جمع سفارشات کارشناسان شما (حداکثر تیم شخصی راهبر 20 میلیون تومان)

 

 

 

 

 

 

 

فروش تیم شخصی راهبران الماس:

 

 

 

تبصره 3: در محاسبه فروش تیم شخصی راهبران الماس، شاخه‌ای که بیشترین فروش را دارد کنار گذاشته و در مابقی شاخه‌ها فروش را طبق تعریف محاسبه می‌کنیم. سپس فروش تیم شخصی در شاخه با بیشترین فروش را هم طبق تعریف ولی با ضریب 25/0 محاسبه و به بقیه فروش‌ها اضافه می‌کنیم.(حداکثر تیم شخصی الماس 25 میلیون تومان)

 

 

فروش تیم مدیریتی

 

تیم شخصی راهبر الماس:

 

 

 

-          جمع ثبت سفارشات انجام شده در طول یک ماه کاری توسط خود راهبر الماس + جمع سفارشات راهبران الماس شما + جمع سفارشات راهبران شما + جمع سفارشات مدیران آموزش شما + جمع سفارشات کارشناسان شما ()

 

 

 

تیم شخصی راهبر الماس آبی:

 

 

 

-          جمع ثبت سفارشات انجام شده در طول یک ماه کاری توسط خود راهبر الماس آبی + جمع سفارشات راهبران الماس آبی شما + جمع سفارشات راهبران الماس شما + جمع سفارشات راهبران شما + جمع سفارشات مدیران آموزش شما

 

 

 

تیم شخصی راهبر الماس سیاه:

 

 

 

-          جمع ثبت سفارشات انجام شده در طول یک ماه کاری توسط خود راهبر الماس سیاه + جمع سفارشات راهبران الماس سیاه شما + جمع سفارشات راهبران الماس آبی شما + جمع سفارشات راهبران الماس شما + جمع سفارشات راهبران شما

 

 

 

 

 

 

 

§         مشتری ترجیحی

 

 

 

هر فردی می‌تواند در صورت تمایل شخصی، با ارائه مشخصات فردی خودش و کد معرف، از طریق وبسایت شرکت ثبت نام کند و مشتری ترجیحی شرکت شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         نمایندگان مستقل

 

 

 

در این شرکت به کسانی اطلاق می شود که مسئولیت ارائه، معرفی و فروش محصولات شرکت را به عهده می­گیرند و در قبال فروش محصولات، از شرکت پورسانت دریافت می دارند. شرایط احراز نمایندگی در تبصره 2 شرح داده شده است.

 

 

 

بدیهی است برای توجیه افرادی که مایل به همکاری با شرکت، جهت ارائه و فروش محصولات می باشند، دوره­های آموزشی شبکه سازی و فروش، توسط عده ای از کارشناسان این امر برگزار می گردد، تا نسبت به روش های بازاریابی شبکه ای سالم، کاملاً توجیه شده و انتخاب آگاهانه ای داشته باشند و متناسب با دوره‏های گذرانده شده، گواهی شرکت در دوره آموزشی برای افراد صادر می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ثبت نام اعضاء در شرکت

 

 

 

در این بخش هر فرد می‌تواند توسط یکی از نمایندگان مستقل یا مشتریان ترجیحی شرکت به عنوان مشتری ترجیجی در وبسایت شرکت ثبت نام نموده و از فروشگاه شرکت محصولات دلخواه خود را سفارش دهد. همچنین یک حساب کاربری دریافت می‌کند که از طریق آن می‌تواند سوابق سفارشات شخصی و وضعیت ارسال بسته‌های پستی را مشاهده، و در صورت تمایل مشتریان ترجیحی دیگری را هم به شرکت معرفی کند.

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 4 : تمام مشتریان ترجیحی شرکت بیز می‌توانند برای بار اول حدأکثر تا سقف 300،000 تومان از محصولات را به صورت مستقیم از فروشگاه شرکت خریداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 5: چنانچه یک مشتری ترجیحی تا قبل از پایان ماه کاری، حداقل یک نفر را به عنوان مشتری ترجیحی جدید با معرفی مستقیم خودش ثبت نام کند و مشتری معرفی شده توسط او حداقل مبلغ 100،000 تومان از کالاهای شرکت را خریداری کند. شخص معرف در پایان همان ماه به رتبه مدیریتی مشاور ارتقا پیدا می کند. و از ابتدای ماه بعد واجد شرایط دریافت پورسانت به عنوان مشاور می گردد.

 

 

 

اگر فردی در همان ماه آغاز فعالیت طبق شرایط طرح سود دهی به رتبه مشاور ارشد یا بالاتر برسد، درهمان ماه از پورسانت های مورد نظر برای رتبه کسب شده طبق طرح سود دهی بهره مند می شود.

 

 

 

افراد پس از رسیدن به رتبه مدیریتی مشاور به هیچ عنوان به رتبه مشتری ترجیحی تنزل نخواهند کرد. سایر رتبه های مدیریتی بایستی به طور ماهیانه احراز گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«طرح سوددهی شرکت بازاریابان ایرانیان زمین»

 

 

 

 

 

 

 

1- تخفیف خرده فروشی:

 

 

 

تمام نمایندگان مستقل و مشتریان ترجیحی فعال شرکت بیز تا سطح کارشناس (پرزنتور)  برای بار اول  و تا سقف 300،000 هزار تومان 10% از امتیاز (BP) محصولاتی را که شخصا از فروشگاه شرکت خریداری می‌کنند، تخفیف خرده فروشی دریافت می‌کنند و از آن مبلغ به بعد و از سطح مدیر آموزش به بالا، 7 % از امتیاز (BP) به عنوان تخفیف خرده فروشی دریافت خواهند نمود.

 

 

 

مثال: فردی به عنوان مشتری ترجیحی مبلغ 300،000 تومان از محصولات شرکت بیز را از فروشگاه اینترنتی این شرکت خریداری می‌کند. با فرض اینکه امتیاز محصولات خریداری شده توسط ایشان 80% باشد، طبق محاسبات زیر مبلغ 36،000 تومان به عنوان تخفیف خرده فروشی از مبلغ فاکتور کسر می‌شود و مبلغ 264،000 تومان به شرکت پرداخت می کند. (مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ارسال در ادامه اضافه می‌شود).

 

 

 

24،000 تومان =  10% × 240،000  = 80% ×300،000

 

 

 

 

 

 

 

2- پورسانت معرفی برای مشتریان ترجیحی:

 

 

 

این پورسانت فقط به مشتریان ترجیحی تعلق می‌گیرد. شرکت بیز بابت معرفی مشتری جدید  7% از امتیاز خریداری شده توسط مشتری جدید را، به معرف او پرداخت می‌کند.

 

 

 

 

 

مبلغ ثبت سفارش

300،000 تومان

 

 

 

A

 

 

 

B

 

 

 

مثال: شخص A  در ماه اول شروع فعالیت خود، شخص B را به شرکت معرفی می‌کند . شخص B مبلغ 300،000 تومان از محصولات شرکت را از فروشگاه شرکت بیز خریداری می‌کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

با فرض اینکه امتیاز محصولات خریداری شده توسط شخص B، 80% باشد شخص A مبلغ 800 16تومان به عنوان پورسانت حق معرفی دریافت خواهد کرد.

 

 

 

16،800 تومان =  7% × 240،000  = 80% ×300،000

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 1: لازم به ذکر است که هیچ محدودیتی در معرفی مشتریان ترجیحی وجود ندارد و شما می‌توانید هر تعداد مشتری را که بخواهید به شرکت معرفی، و پورسانت حق معرفی دریافت کنید.

 

 

 

تبصره 2: برای رتبه‌های مدیریتی مشاور به بالا، فروش مشتریان ترجیحی مستقیم فرد، در فروش گروه شخصی وی محاسبه می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

3- پورسانت فروش گروه شخصی

 

 

 

تمامی مشاوران و مشاوران ارشد حدأقل 5%  از میزان امتیاز فروش انجام شده در گروه شخصی خود را پورسانت دریافت می‌کنند.

 

 

 

با توجه به سهم خرده فروشی شخصی خودتان، شما می‌توانید طبق جدول زیر از فروش گروه شخصی خود درصد بیشتری را دریافت نمایید.

 

 

 

سفارشات شخصی

کمتر از 1 میلیون تومان

بالای 1 میلیون تومان

بالای 3 میلیون تومان

بالای 4 میلیون تومان

درصد از گروه شخصی برای مشاوران

% 3 BP

% 5 BP

% 8 BP

% 10 BP

درصد از گروه شخصی برای مشاوران ارشد

% 5 BP

% 8 BP

% 10 BP

% 10 BP

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 3: کلیه استخرهای تیم‌های شخصی پاداش محسوب شده و تمام افراد با رتبه مدیر آموزش و به بالا برای مشارکت در آن‌ها بایستی حدأقل فروش شخصی لازم را طبق جدول زیر احراز نمایند:

 

 

 

رتبه

مجموع سفارشات شخصی (تومان)

مدیر آموزش

500،000

راهبر

750،000

راهبر الماس

1،000،000

راهبر الماس آبی

1،500،000

راهبر الماس سیاه

2،000،000

سفیر اجرائی

3،000،000

سفیر طلائی

4،000،000

 

 

 

 

 

 

 

4- استخر پاداش مشارکت در گسترش بازار مصرف و فروش گروه شخصی ( لایه گروه توزیع)

 

 

 

تمام کسانی که به رتبه مشاور ارشد و یا کارشناس رسیده باشند می‌توانند در گسترش بازار مصرف و بالا بردن فروش گروه شخصی مشارکت داشته باشند.

 

 

 

شرکت در پایان هر ماه مبلغ 4% از کل فروش خالص انجام شده (حجم خرید گروهی شرکت) را به تمام مشاوران ارشد و کارشناسان اختصاص می‌دهد؛ که3 درصد به مشاوران ارشد و 1 درصد به کارشناسان اختصاص می‌یابد. هر 500،000 تومان فروش در گروه شخصی برای مشاوران ارشد یک امتیاز، و هر  500،000 تومان فروش در تیم شخصی برای کارشناسان، یک امتیاز محسوب می‌شود. در ادامه پاداش هر فرد طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- استخر پاداش در سطوح مدیریتی (لایه گروه توزیع و لایه گسترش و تیم سازی)

 

 

 

7% از فروش خالص شرکت در هر ماه به کارشناسان و مدیران آموزشی که در گسترش و تیم‌سازی مشارکت فعال داشته‌اند طبق توصیحات زیر اختصاص می‌یابد.

 

 

 

فروش 6 نسل اول هر فرد واجد شرایط محاسبه و هر 500،000 تومان از این فروش یک امتیاز برای وی محسوب می‌شود. و این امتیاز معیار مشارکت هر فرد در استخر پاداش قرار می‌گیرد. هر کارشناس می‌تواند حدأکثر 30 امتیاز و هر مدیر آموزش حدأکثر 90 امتیاز کسب کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- استخر پاداش مشارکت مدیران آموزش

 

 

 

هر ماه 75/0 درصد از فروش خالص انجام شده بین کل مدیران آموزش توزیع می‌شود. هر 500،000 تومان فروش در تیم شخصی برای هر مدیر آموزش، یک امتیاز محسوب می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- - استخر پاداش مشارکت راهبران

 

 

 

در پایان هر ماه شرکت 2% از کل فروش خالص انجام شده در تمامی لایه ها را بین تمام کسانی که به رتبه راهبری رسیده‌اند تقسیم خواهد کرد. هر 500،000 تومان فروش در تیم شخصی یک امتیاز محسوب می‌شود در ادامه پاداش هر شخص بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 4: راهبرانی که حدأقل سه شاخه با فروش بالای 000/000/10 تومان در سازمان خود داشته باشند، امتیاز تیم شخصی آن ها با ضریب 2/1 محاسبه می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

8- استخر پاداش راهبری

 

 

 

تمام افراد با رتبه راهبر و بالاتر واجد شرایط دریافت این پورسانت هستند.

 

 

 

11% از کل فروش خالص شرکت طبق فرمول زیر بین راهبران تقسیم می گردد:

 

 

 

ابتدا امتیاز هر راهبر را محاسبه می کنیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد شاخه های فعال طبق جدول زیر محاسبه می‌شود:

 

 

 

 

 

 

 

رتبه راهبری

تعداد شاخه

حداقل فروش شاخه در 7 نسل فعال (تومان)

راهبر یک ستاره

2

--

راهبر دو ستاره

3

25٫٠٠٠٫٠٠٠

راهبر سه ستاره

4

50٫٠٠٠٫٠٠٠

راهبر چهار ستاره

5

50٫٠٠٠٫٠٠٠

راهبر پنج ستاره

6

50٫٠٠٠٫٠٠٠

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 5: اگر ضریب مشارکت بیشتر از کل فروش گروهی شد، کل فروش گروهی را به عنوان ضریب مشارکت شخص در نظر گرفته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

نمایندگان مستقلی که به رتبه راهبر الماس و بالا رسیده اند ، جزء اشخاص برجسته شرکت به حساب آمده ، در صورتی که در یک ماه کاری به هر دلیل شرط فعال بودن را احراز نکنند ،جایگاه آنها کمپرس نخواهد شد .

 

 

 

در ادامه امتیاز هر راهبر طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدأکثر امتیازی که هر شخص می‌تواند کسب کند طبق جدول زیر مشخص می‌شود:

 

 

 

 

 

 

 

رتبه

حدأکثر امتیاز

راهبر

400

راهبر الماس

1،200

راهبر الماس آبی

3،600

راهبر الماس سیاه

6،000

سفیر اجرائی

10،000

سفیر طلائی

13،000

 

 

 

 

 

 

 

در نهایت هر راهبر با توجه به امتیاز خود در این پاداش مشارکت می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- استخر پاداش مشارکت در فروش راهبران الماس

 

 

 

هر ماه 3% از فروش خالص شرکت با توجه به سهم فروش گروهی تیم شخصی آنها بین راهبران الماس به نسبت راهبران الماس 5/1%، راهبران الماس آبی 1%، راهبران الماس سیاه 5/0 % تقسیم خواهد شد.

 

 

 

هر 1،000،000 تومان فروش در فروش تیم مدیریتی یک امتیاز دارد و طبق فرمول زیر محاسبه خواهد شد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 6: راهبران الماسی که حدأقل سه شاخه با فروش بالای 000/000/25 تومان در سازمان خود داشته باشند، امتیاز تیم شخصی آن ها با ضریب 2/1 محاسبه می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

10- پاداش مشارکت در فروش سفیران بیز

 

 

 

هر ماه 25/1 % از فروش خالص شرکت به طور مساوی بین سفیران اجرایی و طلایی بیز تقسیم می شود .

 

 

 

هر ماه 75/0% از فروش خالص شرکت به طور مساوی بین سفیران طلایی بیز تقسیم می شود.