02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

مفاد و شرایط ثبت نام

مفاد و شرایط ثبت نام و استفاده از وبسایت شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

1- پذیرش شرایط
با دسترسی و استفاده از وبسایت شرکت بازاریابان ایرانیان زمین به نشانی www.Bizmlm.ir یا سایر وبسایتهای ثبت شده شرکت ©BIZ دستیابی شما به آن و استفاده مداوم از وبسایتها، منحصرا منوط به پذیرش مفاد و شرایط مندرج در این توافقنامه خواهد بود. از این وبسایتها نباید برای هیچگونه مقاصد غیرقانونی و یا هر نوع اهدافی که توسط این شرایط و مفاد ممنوع اعلام شده، استفاده شود. دسترسی شما و استفاده از وبسایتها شامل پذیرش این شرایط و مفاد و سلب مسئولیت هایی است که در اغلب این مفاد و شرایط گنجانده شده است. ضمن مطالعه دقیق در صورتی که شما با هر بخش و یا کلیت این مفاد و شرایط موافق نمی باشید، به شما توصیه می گردد اکیداً از وبسایت بازاریابان ایرانیان زمین استفاده ننمایید.

2- توصیه
اطلاعات مندرج در این وبسایتها ماهیت توصیه ای ندارند. بنابراین، مراجعه کنندگان به این وبسایتها هنگامی که راجع به استفاده یا عدم استفاده از آن تصمیم می گیرند بایستی نهایت اهتمام و تلاش خود را به کار برده ، و سپس خود را نسبت به رعایت این مفاد و شرایط ملزم نمایند.

3- پیوندها (لینکها ) به وبسایتهای شخص ثالث
در صورتی که هرگونه لینکی در وبسایت بازاریابان ایرانیان زمین به وبسایت های شخص ثالث وجود داشته باشد که توسط افرادی به غیر از شرکت بازاریابان ایرانیان زمین ارائه و نگهداری می شود، شرکت بازاریابان ایرانیان زمین این لینک ها را توصیه ننموده و در قبال ارائه هرگونه خدمات یا دسترسی به اینگونه وبسایتها مسئولیتی ندارد.

4- مالکیت معنوی ( کپی رایت )
1-4 شرکت بازاریابان ایرانیان زمین حق استفاده انحصاری کل مالکیت حقوقی و معنوی و مجوز تمام حقوق کپی رایت، مارکهای تجاری را در این وبسایت و محتوای آن (و بدون هرگونه محدودیت راجع به طراحی، متن، گرافیک و تصاویر و کلیه نرم افزار و کدهای منبع مرتبط با این وبسایت) مطابق با شرایط مجاز قانونی، برای خود محفوظ می داند.
2-4 با دسترسی به خدمات وبسایتها، شما می پذیرید که نیت و هدف شما صرفا انجام معامله تجاری و شغلی با توجه به طرح درآمدزایی تأیید شده شرکت بازاریابان ایرانیان زمین می باشد. هیچ کدام از مطالب و محتویات این سایت نباید بدون کسب رضایت کتبی و قبلی شرکت، کپی رایت، دانلود، کپی برداری، تکثیر، ارسال، ذخیره سازی و فروخته یا توزیع شود. این شرط شامل دانلود کردن، کپی برداری و یا چاپ کردن صفحات وبسایت مورد نظر بطور صریح و منحصرا برای مقاصد تجاری، بر همکاران تجاری (BA ) جاری نمی شود.

5- استفاده از شبکه اینترنت برای انجام فعالیت با شرکت بازاریابان ایرانیان زمین
1-5 شرکت بازاریابان ایرانیان زمین برای تمامی همکاران تجاری خود یک صفحه شخصی اختصاص داده است. به کلیه همکاران تجاری که در نظر دارند شبکه اینترنت را به منظور تقویت شبکه کاری خود مورد استفاده قرار دهند توصیه می شود تا از صفحه شخصی خود جهت تعامل، همکاری، گسترش کسب و کار، قابلیت مراجعه آنلاین، و تمامی امور دیگر مرتبط با این اقدامات در سراسر کشور استفاده کنند و پاسخ تمامی سوالات احتمالی بازاریابان از شرکت ، در آخر هر هفته در صفحه شخصی کاربر درج می گردد.

2-5 بازاریابان ایرانیان زمین استفاده از نام دامین های خود را برای بازاریابی آنلاین محصولات BIZ توصیه نمی کند. بازاریابان ایرانیان زمین در قبال دعاوی قانونی طرح شده به دلیل نمایش غیرواقعی اعم از آن که عمدی یا غیرعمدی باشد،از سوی بازدیدکنندگان شبکه از اینگونه وبسایتهای تایید نشده، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

3-5 شرکت ©BIZ استفاده از لغت©BIZ یا BIZMLM را توسط همکاران تجاری در نشانی وبسایت یا دامینهای شبکه ای خود ممنوع می کند. بازاریابان ایرانیان زمین محتویات اینگونه نشانیها یا دامینها را تایید نمی نماید.©BIZ حق دارد اقدامات قانونی را علیه همکاران تجاری و یا وبلاگها و سایتهای متفرقه اتخاذ نماید که ادعاهای دروغین یا اظهارات متناقضی را در این ارتباط مطرح می کنند.

6- تکذیبیه و محدودسازی مسئولیت
1-6 وبسایت بازاریابان ایرانیان زمین به عنوان بستری برای انجام امور تجاری بین همکاران تجاری و دفاتر بازاریابان ایرانیان زمین بر اساس "آنچه هست" و بر مبنای "آنچه قابل دسترس می باشد" فراهم شده است. تامین خدمات وبسایت و محتویات آن در حکم پذیرش یا تایید و یا هر نوع ضمانت ، از جمله موارد زیر که به این موارد هم محدود نمی شود:
1-1-6 تضامین ضمنی کیفیت مطلوب؛
2-1-6 تناسب با هدفی خاص؛
3-1-6 عدم نقض مقررات؛
4-1-6 سازگاری؛
5-1-6 امنیت؛
6-1-6 دقت.

2-6 بر اساس موارد مجاز تعیین شده توسط قوانین کشور که این مفاد و شرایط در آن جاری است، بازاریابان ایرانیان زمین هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه زیان یا آسیب غیرمستقیم یا حاصله به هر صورتی که باشد (از جمله بدون هرگونه محدودیت نسبت به زیان تجاری، فرصت، داده ها، و سودها و منافع) ناشی از یا در ارتباط با استفاده از این وبسایت یا عدم قابلیت دسترسی به بخشی یا کل خدمات ارائه شده توسط وبسایت بازاریابان ایرانیان زمین ندارد.

3-6 بازاریابان ایرانیان زمین موارد زیر را تضمین نمی نماید که در آن:
1-3-6 عملکرد مداوم و پیوسته وبسایت باید تضمین شده باشد؛
2-3-6 در ارائه خدمات بازاریابان ایرانیان زمین نباید هیچگونه وقفه ای واقع گردد؛
3-3-6 باید محتویات یا اطلاعات ارائه شده عاری از هرگونه خطا باشد؛
4-3-6 معایب یا ناهماهنگیها ها به موقع باید اصلاح شوند؛
5-3-6 وبسایت، سخت افزار یا نرم افزار مورد استفاده باید عاری از هر گونه ویروس یا هر چیز دیگر باشند که می تواند به رایانه ها یا وسایل جانبی کاربران صدمه زده یا برای آن مخرب باشد.
4-6 بازاریابان ایرانیان زمین هیچگونه مسئولیتی را که ناشی از استفاده و کاربرد اشتباه محصولات شرکت بازاریابان ایرانیان زمین باشد نخواهد پذیرفت.

7- مقررات مربوط به ثبت نام :
1-7 مسئولیت صحت اطلاعات وارده بر اساس شناسنامه و کارت ملی در فرم ثبت نام به عهده شخص متقاضی ثبت نام بوده و شرکت©BIZ هیچگونه مسئولیتی نسبت به ورود اطلاعات غلط و ناقص نخواهد داشت.
2-7 با عنایت به اینکه ورود اعضاء در عضوگیری شبکه©BIZبصورت رایگان بوده و هیچگونه حق عضویتی از اعضاء دریافت نمی گردد، لیکن هیچیک از بازاریابان اجازه دریافت وجهی از مشتریان و بازاریابان زیر گروه خود بابت دفتر کار سایبری نخواهند داشت.
3-7 قطعی شدن خرید و واریز پورسانت منوط به واریز کل وجه به حساب بانکی شرکتBIZ خواهد بود.
4-7 در صورتیکه پس از واریز وجه، خریدار از خرید منصرف گردد، برگشت از خرید(طبق دستورالعمل بازپسگیری )  پورسانت بازاریابان محاسبه و پرداخت می گردد.
5-7 با توجه به اینکه از طریق وب سایت شرکت BIZ امکان ارتباط با درگاه پرداخت اینترنتی شرکت پرداخت الکترونیک  پاسارگاد با استفاده از کلیه کارتهای بانکی  عضو شبکه شتاب مهیا شده است، مجددا تاکید می گردد جهت جلوگیری از بروز مشکلات آتی نسبت به ورود اطلاعات دقیق طبق شناسنامه و کارت ملی اقدام نمائید.
6-7 کلیه اعضاء موظف به رعایت مقررات و قوانین حاکم بر بازاریابی شبکه ای که توسط کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم گردیده خواهند بود.
7-7 تمام همکاران تجاری، برای انکه بتوانند کمیسیون های خود را در حساب بانکی خویش دریافت نمایند ، موظف هستند تصویر واضح از کارت ملی خود را که اطلاعات مندرج روی آن با مشخصات صاحب دفتر کاری مطابقت کامل دارد، برای شرکت ارسال کنند. شرکت BIZ جهت سهولت در پرداخت کمیسیونها به حساب بازاریابان با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد برای آنان کارت خرید ( BIZ کارت ) تهیه نموده و کمسیون بازاریابان به کارتهای انها واریز خواهد شد ( هزینه صدور کارت  به عهده بازاریابان می باشد ).
8-7 به دلیل اینترنتی بودن سیستم پرداخت کمیسیون ها در صورت درخواست احتمالی بانک، مبلغ کارمزد بانکی تمام تراکنش های مربوط به واریز وجوه به حساب همکاران تجاری، از کمیسیون پرداختی کسر خواهد گردید.
9-7 بر اساس قوانین مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد بازاریابان، از مبلغ کمیسیون واریزی به حساب آن ها کسر خواهد شد.(از اول سال 95 مالیات 3 درصد تکلیفی حذف شده است )
10-7 طبق طرح درآمد زایی BIZدریافت کمیسیون فروش نسلی و پاداش ها برای تمامی بازاریاب ها در هر ماه منوط به احراز شرایط اشتغال به کار ( فعال بودن ) توسط شخص بازاریاب است. شرایط فعال بودن در طرح درآمدزایی BIZ به تفصیل داده شده است.
                        11-7 در پرداخت کمیسیون نسلی تنها بازاریابان فعال به عنوان نسل های شما محسوب خواهند شد که این موضوع در مثال مقابل توضیح داده می شود :        

فرض کنید یکی از شاخه های سازمان فروش شما مطابق با شکل مقابل رشد نموده است در این ماه بازاریاب Aو B با توجه به سوکین قانون ( فعال بودن ) بدلیل عدم اشتغال به کار واجد شرایط دریافت کمیسیون نسلی نیستند. بنابراین بجای اینکه بازاریاب A در نسل اول شما و بازاریاب B در نسل دوم شما قرار گیرند بازاریاب C در نسل اول شما منتقل شده و سازمان فروش او هم بر همین منوال به نسل های بالاتر منتقل می شود. بدین ترتیب شما تحت هر شرایطی از 9 نسل فعال خود کمیسیون نسلی دریافت خواهید نمود.
12-7 هر بازاریاب قبل از آغاز فعالیت بازاریابی و فروش، موظف به گذراندن دوره های آموزشی پایه مربوط به طرح درآمدزایی و کالاهای ارائه شده در سبد کالای شرکت می باشد که به صورت رایگان توسط کارشناسان بالاسری خود و با نظارت شرکت برگزار می گردد. بعد از گذراندن موفقیت آمیز این دوره ها برای فرد کارت بازاریابی صادر می شود که به عنوان گواهینامه فرد بازاریاب تلقی می شود.

8- مقررات پرداخت وجه و تحویل کالا
1-8 بازاریابان ایرانیان زمین، دو روش پرداخت را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.
الف- واریز وجه به حساب شرکت بازاریابان ایرانیان زمین در بانک پاسارگادبه شماره زیر:
شماره حساب: 1-10513262-8100-326
ب- پرداخت از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب از داخل وبسایت  به درگاه الکترونیک بانک پاسارگاد
2-8 مشتریان در صورتی که روش الف (واریز به حساب بانکی) را برای پرداخت وجه انتخاب کنند، می توانند محصول خریداری شده را با در دست داشتن رسید خریدی که وبسایت بازارایابان ایرانیان زمین در هنگام ثبت سفارش به آن ها ارائه می دهد، و همچنین اصل فیش بانکی مربوط به واریز وجه، از دفتر شرکت BIZتحویل گرفته، یا در ازای تحویل این مدارک به پیک ، آن را در آدرس مورد نظر دریافت نمایند.
3-8 در صورت ثبت سفارش و انتخاب روش الف برای پراخت وجه، مشتری حدأکثر 48 ساعت فرصت داشته تا مبلغ فاکتور خرید را به حساب شرکت واریز کرده و مدارک را برای تحویل کالا به شرکت ارائه دهد. بدیهی است بعد از گذشت 48 ساعت، شرکت هیچ تعهدی نسبت به موجود بودن کالای خریداری شده نسبت به مشتری نخواهد داشت. ( حتی اگر مبلغ فاکتور قبل از 48 ساعت واریز شده باشد، ولی مشتری برای دریافت کالای خریداری شده ظرف 48 ساعت از تاریخ ثبت سفارش، به شرکت مراجعه نکند ) باز هم شرکت هیچ تعهدی نسبت به موجود بودن کالای سفارش داده شده توسط مشتری نخواهد داشت.
4-8 در صورتی که به هر دلیل، (اشتباه بودن آدرس اعلام شده توسط مشتری، حضور نداشتن مشتری در آدرس مورد نظر، عدم ارائه مدارک مورد نیاز و موارد دیگر) پیک موفق به تحویل کالای سفارش داده شده به مشتری نگردد، بعد از مرجوع کردن کالا به دفتر شرکت، مشتری موظف است شخصاً به دفتر شرکت مراجعه کرده و با پرداخت هزینه ارسال پیک، و ارائه مستندات لازم، کالای سفارش داده شده را تحویل بگیرد.
5-8 خریدار متعهد می گردد که محصول را در هنگام تحویل گرفتن کاملاً بررسی نموده و از صحت و سلامت آن مطمئن می باشد. بدیهی است بعد از تحویل گرفتن کالا، شرکت هیچ ادعایی را مبنی بر معیوب بودن یا اشتباه بودن سفارش ، از خریدار نخواهد پذیرفت.
6-8 بدیهی است که تمام موارد فوق شامل پرداخت اینترنتی وجه نیز می شود.
7-8 هزینه مربوط به مالیات برارزش افزوده ، به طور جداگانه محاسبهو از خریداران در هنگام صدور فاکتور اخذ می گردد.

9- تضمین خسارت
هر همکار می پذیرد شرکت بازاریابان ایرانیان زمین یا دفاتر وابسته و کارکنان و نمایندگان آن را در برابر کلیه دیون و بدهیها، مخارج قانونی، صدمات، زیانها، هزینه ها و سایر مخارج مرتبط با ادعاها یا دعاوی مطرح شده علیه بازاریابان ایرانیان زمین که ناشی از هرگونه موارد نقض مقررات توسط همکار تجاری نسبت به مفاد و شرایط مندرج در این متن می باشد یا هرگونه خسارت که حاصل استفاده نادرست از این وبسایت می باشد، رفع خسارت نموده و نسبت به پرداخت هزینه های احتمالی خسارت اقدام نماید.

10- انحلال

در صورتی که یک یا چند فقره از مفاد و شرایط تعیین شده در این قرارداد توسط مراجع ذیصلاح قانونی از اعتبار ساقط شود، در این صورت تنها مفاد یا شروطی که ملغی شده از درجه اعتبار ساقط خواهد بود، و در این حال باقی مفاد و شرایط قبلی به قوت خود باقی مانده و از حیث اعتبار و اثر، دارای اعتبار کامل خواهند بود و این امر سبب می گردد مفاد و شرایط معتبر، لازم الاجرا و الزامی بمانند.