02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

آیین نامه انضباطی شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

آیین نامه انضباطی شرکت بازاریابان ایرانیان زمین 

 

به منظور استاندارد سازی فضای بازاریابی شرکت و همچنین ایجاد فضایی رقابتی و سالم و عاری از هر گونه اشتباه و تخلف از قوانین داخلی شرکت و قوانین کمیته  نظارت بر فعالیت  بازاریابی  شبکه ای و قوانین جاری کشور و نیز به منظور ارتقاء اهداف سازمانی شرکت آیین نامه انضباطی به شرح زیر تصویب و ابلاغ می گردد.

 

حوزه اجرا

این آیین نامه شامل کلیه بازاریابان شرکت بازاریابان ایرانیان زمین می باشد.  ماده 1)

تبصره: در مواردی که تخلف مربوط به سایر بازاریابان شرکت های دیگر باشد نسبت به گزارش به شرکت های مربوطه و دبیرخانه شواری نظارت بر فعالیت  بازاریابی شبکه ای اقدام می گردد

 

عناوین مفهمومی

ماده2)عناوین مفهومی مندرج در این آیین نامه عبارتند از:

 

تخلف

1-2 عبارت از انجام هر گونه اقدامی که مغایر با اصول اولیه کار و نظم حاکم بر شرکت و همچنین مغایر مفاد قانونی شرکت و قوانین شواری نظارت بر بازاریابی شبکه ای و قوانین جاری کشور که موجب ضرر و زیان شرکت همکاران و بازاریابان گردد.تخلف  نامیده می شود.

 

تمکین

به مجموعه اعمال و اصلاح رفتاری که در راستای قانون صورت بگیرد تمکین به قانون گفته می شود. 2-2

 

بهره وری

به مجموعه اقداماتی که در راستای بهبود روشها و کار و همچنین افزایش رشد و خلاقیت صورت بگیرد بهروری می گویند.

 

تنبیهات

 به مجموعه اقداماتی که جهت بر خورد با متخلفین وهمچنین کنترل و جلوگیری از تخلفات صورت بگیرد تنبیهات می گویند2-3

 

تشویقات

 4-2به مجموعه اقداماتی که جهت تشویق افراد نسبت به تمکین به قانون و افزایش بهروری صورت بگیرد تشویقات می گویند.

                                                                                                                                     

مرجع تصمیم گیری

به منظور دقیق این آیین نامه کمیته انضباطی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد: ماده 3:

1_  ریس هیئت مدیره

2_ قائم مقام شرکت

3_ معاونت بازرسی

4_ معاونت شعب

5_ دو نفر نماینده بازاریابان 

تبصره1: دبیر کمیته بعهده معاونت بازرسی می باشد.

تبصره 2: دبیر کمیته موظف است نسبت به بررسی تمام ابعاد پرونده های ارجاعی به کمیته و دریافت کلیه مستندات آن اقدام نماید.

تبصره 3: دبیر کمیته موظف است نسبت  به تنظیم کامل گزارشات عملکرد کمیته در هر ماه اقدام نماید.

تبصره4:  مدت عضویت در کمیته یک سال می باشد و تمدید یا انتخاب مجدد اعضاء با تشخیص ریس هیئت مدیره امکان پذیر است.

تبصره 5: در صورت استعفا یا اخراج و یا عدم حضور یکی از اعضا در جلسات ریس هیئت مدیره شخص جایگزین را منصوب می نماید.

 

تخلفات

تخلفات بر اساس نوع و جایگاه بررسی و بار حقوقی به دوگروه تقسیم میشود

ماده 4:

1-4:گروه یک : تخلفاتی که تصمیم نهایی در مورد آن در کمیته انضباطی شرکت گرفته شده و برابر آیین نامه با متخلفین برخورد می گردد.

2-4:گروه دو : تخلفاتی که علاوه بر تصمیم نهایی در کمیته انضباطی شرکت بنا به صلاحدید شرکت متخلفین به مراجع انتظامی و قضایی معرفی می گردند

 

کد تخلف شرح تخلف
1001 برنامه ریزی برای خرید یا فروش اجباری
1002 برقراری استراتژی فروش (پیش انباشته سازی)
1003 استفاده از راهکارهای غیر اصولی و قانونی جهت جذب بازاریاب
1004 تعیین نگرشها  ،ایده ها ، استراتژی های سیستم هرمی
1005 خرید فروش بین بازاریاب با بازاریاب
1006 اعلام کسب درآمدهای خلاف واقع خارج از طرح در آمدزایی شرکت
1007 معرفی کار با انجام تبلیغات غیر واقع و اغوا کننده
1008 تخریب کار افراد جامعه ، تحت فشار قرار دادن افراد جهت ترک کار خود و پیوستن به مجموعه
1009 استفاده از هیجانات خارج از عرف برگزاری جلسات فان
1010 استفاده از جزوات آموزشی که مورد تایید شرکت نمی باشد
1011 بکارگیری جملات نامناسب و توهین آمیز در جلسات آموزشی
1012 هرگونه ارزش گزاری خلاف واقع و سوء استفاده از موقعیت جایگاه کاری خود
1013 ترویج نگرشهای مادی گرایانه  ، عرفان های نوظهور و سایر ایدئولوژی  مخالف  اسلام
1014 ترویج فرهنگ های غیر اخلاقی و بی بندباری
1015 استفاده ابزاری و تفسیرهای شخصی از آیات و روایات جهت توجیح کار
1016 قسم خوردن به نام خدا پیامبر اعظم و ائمه  اطهار جهت ترویج کار
1017 توهین و تمسخر به گویش و لهجه اقوام ایرانی – توهین به اقلیت های مذهبی
1018 ایجاد فضای چالشی و مقایسه ای بین تیم خود و سایر تیم ها
1019 اعلام مطالب تخریبی نسبت به شرکت های همکار و سایر بازاریابان دیگر
1020 اعلام مطالب نادرست و فاقد سند از مسئولان حکومتی و دولتی و مراجع اعظام تقلید
1021 برنامه ریزی جهت جا به جایی بازاریابان از شرکتی دیگر یا تیم دیگر به مجموعه خود (شیفت)
1022 بزرگ نمایی مشکلات مدیریتی و دولتی و مشکلات اجتماعی جهت توجیح  کارخود
1023 عدم رعایت حقوق افراد
1024 ایجاد روابط غیر کاری (غیر شرعی ) با جنس مخالف درهر جایگاه بازاریابی
1025 انجام رفتار ناشایست و خارج از اصول حرفه ای کار نسبت به بازاریابان مجموعه و سایر افراد
1026 ایجاد فضای درگیری لفظی و فیزیکی بین بازاریابان و همکاران
1027 عدم استفاده از لباس متناسب با فضای کار و شئونات اسلامی
1028 استعمال دخانیات در خارج از محل های تعیین شده در دفتر مرکزی و شعب
1029 فروش کالا زیر قیمت فاکتور (زیر فروشی)
1030 برهم زدن نظم و ایجاد تشویش اذهان  در فضای شرکت کلاسهای آموزشی بیزشاپ
1031 مجموعه اقداماتی که در روند کاری شرکت خلل ایجاد کند
1032 برگزاری بدون مجوز جلسات خارج از دفترمرکزی و شعب شرکت
1033 نسبت دادن شرکت به ارگانها و سازمان های دولتی و.......
1034 تردد بدون کارت بازاریابی در دفتر مرکزی و شعب شرکت
1035 توهین به عوامل شرکت (مدیریت ،معاونین ، کارمندان ، بازرسی ، و نگهبانان
1036 ترغیب کارمندان شرکت و یا افراد درجه یک آنان جهت جذب مجموعه خود
1037 مجموعه اقداماتی که موجب حادثه یا آسیب اموال شرکت گردد
1038 تجمع در اطراف دفتر مرکزی و شعب و مزاحمت برای و احدهای مجاور
1039 برگزاری کلاسهای آموزشی با تعیین هرشرطی مخصوص (تعیین سقف خرید)
1040 جذب افراد زیر 18سال
1041 ایجاد مزاحمت برای نوامیس
1042 انتشار و ارایه هرگونه اطلاعات نادرست و دروغ پراکنی به بازاریابان و همکاران
1043 تحت شعاع قرار دادن  ارزش های انسانی اجتماعی و بنیان خانواده
1044 راه اندازی شعب غیر مجاز  - فعالیت در شعب غیر مجاز
1045 فعالیت بدون مجوز در ساعات ابلاغی شرکت برای شعب
1046 برقراری روابط مالی داد و ستد محصولی خارج طرح درآمد زایی شرکت
1047 عدم ارائه صحیح مشخصات فردی و بانکی محل سکونت
1049 سوء استفاده از نام کاربری ورمز عبور
1050 ایجاد هرگونه تغییر در اطلاعات کاربری اشخاص دیگر
1051 تغییر رمز عبور اشخاص دیگر
1052 اقدام به لغو نمودن جایگاه افراد دیگر
1053 نمایش پورسانت وبیز چک افراد دیگر
1054 باز کردن جایگاه برای افراد دیگر
1055 ایجاد صفحات مجازی وانتشار مطلب خلاف واقع
1056 هرگونه تهدید دیگران برای لغو جایگاه

 

فرایند ثبت و رسیدگی به تخلفات ماده 5:

فراینده رسیدگی به تخلفات براساس الگوی زیر صورت می گیرد.5-1

 2-5 :فرایند

تکمیل فرم شکایات و ارائه مستندات >>>>>ثبت در معاونت حراست و بازرسی>>>>>>>>>بررسی  اولیه و جمع آوری مستندات توسط کارشناس بازرسی>>>>>>> بررسی نهایی و نتیجه گیری توسط معاونت حراست بازرسی>>>>>>>تهیه گزارش و ارسال به کمیته انضباطی>>>>>>>> بررسی و اعلام حکم توسط کمیته انضباطی و ارسال به معاونت حراست و بازرسی>>>>>>> ابلاغ و اجرای حکم توسط معاونت حراست و بازرسی

 

3-5 : دریافت کلیه گزارشات تخلفات فقط از منابع زیر امکان پذیر می باشد.

منابع دریافت گزارش تخلفات ماده 6:

شاکی خصوصی

بازاریاب ارشد

مسئولین شعب

بازرسین

مدیریت و معاونین

مراجع ذی صلاح

 

تنبیهات: ماده 7:

الگوی برخورد وتصمیم گیری نسبت به متخلفین در کمیته انضباطی به شرح زیر می باشد

تبصره: در موارد خاص بر اساس تصمیم کمیته نسبت به بر خورد با متخلف خارج از الگو تصمیم گیری میشود

1-7 : تذکر کتبی با درج در پرونده بازاریابی و دفترکار و کمیته انضباطی و فرصت ده روز جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد

2-7 :تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفترکار و کمیته انضباطی و فرصت ده روز جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد ، تعلیق جایگاه بازاریابی وی به مدت یک ماه و عدم دریافت پورسانت در دوران تعلیق

3-7:تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفتر کار و کمیته انضباطی و فرصت ده روز جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد و تعلیق جایگاه وی به مدت دو ماه و عدم دریافت پورسانت در کل دوران تعلیق

 4-7:تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفترکار و کمیته انضباطی و فرصت ده روز جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد و تعلیق جایگاه وی به مدت سه ماه و عدم دریافت پورسانت در کل دوران تعلیق

5-7: تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفترکار و کمیته انضباطی و فرصت 15 روز جهت لغو جایگاه

کد تخلف

شرح تخلف تنبیهات
نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
1001 برنامه ریزی برای خرید یا فروش اجباری 2 4-3 5
1002 برقراری استراتژی فروش (پیش انباشته سازی) 2 3 4
1003 استفاده از راهکارهای غیر اصولی و قانونی جهت جذب بازاریاب 2 3 4
1004 تعیین نگرشها  ،ایده ها ، استراتژی های سیستم هرمی 2 3 4
1005 خرید فروش بین بازاریاب با بازاریاب 2 2 4
1006 اعلام کسب درآمدهای خلاف واقع خارج از طرح در آمدزایی شرکت 1 2 3
1007 معرفی کار با انجام تبلیغات غیر واقع و اغوا کننده 2 2 3
1008 تخریب کار افراد جامعه ، تحت فشار قرار دادن افراد جهت ترک کار خود و پیوستن به مجموعه 1 2 2
1009 استفاده از هیجانات خارج از عرف برگزاری جلسات فان 2 2 3
1010 استفاده از جزوات آموزشی که مورد تایید شرکت نمی باشد 1 2 2
1011 بکارگیری جملات نامناسب و توهین آمیز در جلسات آموزشی 1 2 2
1012 هرگونه ارزش گزاری خلاف واقع و سوء استفاده از موقعیت جایگاه کاری خود 1 1 2
1013 ترویج نگرشهای مادی گرایانه  ، عرفان های نوظهور و سایر ایدئولوژی  مخالف  اسلام 3 4 5
1014 ترویج فرهنگ های غیر اخلاقی و بی بندباری 3 4 5
1015 استفاده ابزاری و تفسیرهای شخصی از آیات و روایات جهت توجیح کار 2 3 4
1016 قسم خوردن به نام خدا پیامبر اعظم و ائمه  اطهار جهت ترویج کار 1 2 3
1017 توهین و تمسخر به گویش و لهجه اقوام ایرانی – توهین به اقلیت های مذهبی 2 3 4
1018 ایجاد فضای چالشی و مقایسه ای بین تیم خود و سایر تیم ها 1 1 2
1019 اعلام مطالب تخریبی نسبت به شرکت های همکار و سایر بازاریابان دیگر 1 2 3

کد تخلف

شرح تخلف تنبیهات
نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
1020 اعلام مطالب نادرست و فاقد سند از مسئولان حکومتی و دولتی و مراجع اعظام تقلید 1 2 3
1021 برنامه ریزی جهت جا به جایی بازاریابان از شرکتی دیگر یا تیم دیگر به مجموعه خود (شیفت) 2 3 4
1022 بزرگ نمایی مشکلات مدیریتی و دولتی و مشکلات اجتماعی جهت توجیح  کارخود 1 2 2
1023 عدم رعایت حقوق افراد 1 2 2
1024 ایجاد روابط غیر کاری (غیر شرعی ) با جنس مخالف درهر جایگاه بازاریابی 2 3 5
1025 انجام رفتار ناشایست و خارج از اصول حرفه ای کار نسبت به بازاریابان مجموعه و سایر افراد 1 2 2
1026 ایجاد فضای درگیری لفظی و فیزیکی بین بازاریابان و همکاران 2 3 4
1027 عدم استفاده از لباس متناسب با فضای کار و شئونات اسلامی 1 2 3
1028 استعمال دخانیات در خارج از محل های تعیین شده در دفتر مرکزی و شعب 1 1 2
1029 فروش کالا زیر قیمت فاکتور (زیر فروشی) 1 2 2
1030 برهم زدن نظم و ایجاد تشویش اذهان  در فضای شرکت کلاسهای آموزشی بیزشاپ 2 3 4
1031 مجموعه اقداماتی که در روند کاری شرکت خلل ایجاد کند 2 3 4
1032 برگزاری بدون مجوز جلسات خارج از دفترمرکزی و شعب شرکت وبرپایی سمینار و همایش بدون مجوز 2 3 4
1033 نسبت دادن شرکت به ارگانها و سازمان های دولتی و....... 2 3 2
1034 تردد بدون کارت بازاریابی در دفتر مرکزی و شعب شرکت 1 2 3
1035 توهین به عوامل شرکت (مدیریت ،معاونین ، کارمندان ، بازرسی ، و نگهبانان 2 3 5
1036 ترغیب کارمندان شرکت و یا افراد درجه یک آنان جهت جذب مجموعه خود 1 2 3
1037 مجموعه اقداماتی که موجب حادثه یا آسیب اموال شرکت گردد 2 3 4

کد تخلف

شرح تخلف تنبیهات
نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
1038 تجمع در اطراف دفتر مرکزی و شعب و مزاحمت برای و احدهای مجاور و ایجاد سر صدا 1 2 3
1039 برگزاری کلاسهای آموزشی با تعیین هرشرطی مخصوص (تعیین سقف خرید) 2 3 4
1040 جذب افراد زیر 18سال 2 3 4
1041 ایجاد مزاحمت برای نوامیس 3 5 -
1042 انتشار و ارایه هرگونه اطلاعات نادرست و دروغ پراکنی به بازاریابان و همکاران 2 3 4
1043 تحت شعاع قرار دادن  ارزش های انسانی اجتماعی و بنیان خانواده 1 2 3
1044 راه اندازی شعب غیر مجاز  - فعالیت در شعب غیر مجاز 2 3 5
1045 فعالیت بدون مجوز در ساعات ابلاغی شرکت برای شعب 1 2 3
1046 برقراری روابط مالی داد و ستد محصولی خارج طرح درآمد زایی شرکت 2 3 4
1047 عدم ارائه صحیح مشخصات فردی و بانکی محل سکونت 1 2 3
1049 سوء استفاده از نام کاربری ورمز عبور 1 2 3
1050 ایجاد هرگونه تغییر در اطلاعات کاربری اشخاص دیگر 1 2 3
1051 تغییر رمز عبور اشخاص دیگر 1 2 3
1052 اقدام به لغو نمودن جایگاه افراد دیگر 2 3 4
1053 نمایش پورسانت وبیز چک افراد دیگر 1 2 3
1054 باز کردن جایگاه برای افراد دیگر 1 2 3
1055 ایجاد صفحات مجازی وانتشار مطلب خلاف واقع 2 3 5
1056 هرگونه تهدید دیگران برای لغو جایگاه 2 3 5

جدول تخلفات  بازاریابی شبکه ای  گروه دوم (شرکت بیز)

 

 

 

کد تخلف شرح تخلف تنبیهات
نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
2000 بی حرمتی به موازین شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران وهمچنین انجام بحث های سیاسی و یا گروهی و یا فرقه ای در محل دفتر مرکزی ویا شعب شرکت 5 - -
2001 انجام رفتار و یا اقدامی که منجر به گرفتن اخطاریه شرکت توسط کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکه ای گردد. 5 - -
2002 جعل ، الحاق ، مخدوش و تحریف  اسناد و مدارک شرکت و ارائه  مدارک تقلبی  به قصد سوء استفاده شخصی و گروهی 5 - -
2003 افشای اخبار ، اطلاعات و آمار محرمانه شرکت یا نشر آن به هر ترتیب 5 - -
2004 کارشکنی  ، شایعه پراکنی و شرکت در تحصن ها ، تظاهرات  و اعتصابات  غیر قانونی شرکت . 5 - -
2005 توزیع  و خرید فروش مواد مخدر  و مشروبات الکلی CDهای غیر مجاز ، سلاح سرد وگرم و موضوعات خلاف شرع 5 - -
2006 اختفاء، حمل مواد مخدر و مشروبات الکلی  CDهای غیر مجاز ، سلاح سرد و گرم و موضوعات خلاف شرع 5 - -
2007 رشو دادن ، رشوه گرفتن ، سرقت ، اختلاس وهرگونه سوء استفاده از اموال و دارئیها ی شرکت 5 - -
2008 ایراد ضرب و جرح در شرکت نسبت به همکاران بازاریابان در موردی که شاکی خصوصی دارد 5 - -
2009 توقیف ، اختفاء بازرسی یا یا بازکردن  پاکتها ومحصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع و ضبط بدون مجوز صداها 5 - -
2010 فحاشی ، توهین ، تهمت ، افترا ء و بی حرمتی نسبت  به مدیران یا همکاران ویا بازاریابان 5 - -
2011 اقدام به فروش محصولات شرکت به قیمت پایین تر-زیرفروشی و آسیب رساندن به وجهه برند،شرکت و دیگر همکاران مستقل 1 4 5
2012 عدم نظارت و کنترل افراد مجموعه(هفت نسل)درخصوص فروش محصولات شرکت به قیمت پایین تر-زیرفروشی و آسیب رساندن به وجهه برند،شرکت و دیگر همکاران مستقل 1 2 -

 

 

 

 

 

تشویقات ماده 8:
مجموعه اقداماتی که برای بازاریابان تصمیمات تشویقی اعمال خواهد شد به شرح زیر است
1-8: ترویج نگرش خود اصلاحی در مجموعه خود
2-8 :ارائه آموزش های تصحیح واستاندارد جهت پیشرفت اصولی سازمان خود و ترویج فرهنگ خورده فروشی همراه با افزایش حجم فروش سازمان خود
3-8 : پیشگیری از انجام تخلف و ارائه راهکار های جایگزین نگرشهای غلط
4-8:  ارائه راهکارهایی جهت بهبوالگود روشها و تعالی سازمانی شرکت
5-8: تمکین به قانون رعایت کامل منشور اخلاقی شرکت
تبصره 1 : در صورت ارائه و انجام موارد مورد اشاره پس از تایید معاونت حراست وبازرسی بازاریاب مورد نظر جهت تشویق به کمیته انضباطی معرفی می گردد
طرح های تشویقی جهت تشویق بازار یابان بصورت زیر می باشد
1 – برگزاری جلسات مشاوره با مدیران ارشد فروش لیدر ارشد
2 – تشویق و تحسین در مراسمات رسمی شرکت
3 – اعطا هزینه سفر اماکن متبرکه داخلی کشور
4 – اعطاء هزینه سفر به عتبات عالیات و حج عمره

 

 

این آیین نامه در 9 ماده  ، 19 بند ، 7 تبصره به تصویب رسید