02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

آیین نامه اجرایی شعب

 

آئین نامه اجرایی شعب شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

1-تمامی شعب باید دارای کاربری اداری باشند

2-تمامی شعب باید مجهز به امکانات اولیه اداری و آموزشی باشند

3-تمامی شعب باید دارای فضای اختصاصی برای بانوان را داشته باشند

4-تمامی شعب باید دارای فضایی جهت استفاده سایر تیم ها از شعبه را داشته باشند

5 -تمامی شعب باید دارای

1- تابلو مندرج به شماره مجوز با آرم شرکت در درب ورودی

2-اینفواگراف  مرکز امور اصناف

3- .شرایط باز پس گیری

4- منشور اخلاقی

5- پروانه کسب شرکت

6- مجوز شعبه

7-تابلو اعلانات

8- صندوق انتقادات وپیشنهادات را داشته باشد

ساعات کاری شعب

1-ساعت شروع به کار شعب از ساعت 9  لغایت 20 در شش ماهه اول هر سال وساعت  9 لغایت  19 شش ماهه دوم سال خواهد بود.

تبصره 1 : درمورد ایام تعطیل و ساعات خارج از دستور العمل ابلاغی توسط شرکت ، باید با مجوز مسئول شعبه و هماهنگی با شرکت باشد .

تبصره 2:در صورت صدور مجوز برای فعالیت در ساعات غیر کاری شعب کلیه مسئولیت ها ی لازم بعهده همکار مستقل درخواست کننده می باشد .

تبصره 3: صدور مجوز برای فعالیت خارج از ساعات کاری برای موارد خاص بوده و عمومیت  نخواهد داشت

 

مواردی که کلیه همکاران مستقل جهت استفاده ازدفاتر شرکت بایستی رعایت نمایند

1-استفاده از لباس متناسب با شئونات اسلامی و اداری در محل  شعب شرکت

تبصره : برای بانوان در شعب رعایت کامل حجاب وپوشش اسلامی الزامی می باشد.

برای آقایان پوشش طبق شئونات اسلامی و عرف جامعه الزامی است

2-حضور کلیه همکاران مستقل در شعب با کارت بازاریابی عکس دار شرکت در صورتیکه افراد ورودی جدید باشند استفاده از کارت سیار میهمان الزامیست

3-برگزاری منظم جلسات آموزشی و توجیهی براساس مطالب آموزشی شرکت توسط اشخاصی که کارتمربی آموزشی را به همراه داشته باشند.

4-برگزاری رایگان کلاس آموزشی بدون تعیین هرگونه شرطی از جمله خرید مقدار مشخص از کالا

5-حفظ نظم و رعایت بهداشت عمومی در شعب

6-پرهیز از ایجاد مزاحمت برای واحدهای مجاور و تجمعات خارج ازشعبه

7- عدم استفاده از هیجانات خارج از عرف و تبلیغات خلاف واقع

8-هماهنگی و همکاری لازم با مسئولین شعب

9-ایجاد اتاق نمایش محصولات شرکت برای آشنایی عمومی با سبد محصولات شرکت بیز

 

وظایفی که مسئولین شعب نسبت به اجرای آن در شعب باید اقدام نمایند

1-نظارت بر ساعات  فعالیت در شعب

2-نظارت بر ورود و خروج همکاران مستقل با کارت بازاریابی شرکت

3-نظارت بر عدم تجمعات اطراف شعب و مزاحمت برای واحد های مجاور

4-نظارت بر نظم و بهداشت عمومی و آراستگی شعب

5-پیگیری امور جاریه شعب و رفع نقایص قانونی

6-همکاری با اداره اماکن و کلانتری محل شعب و مراجع ذی صلاح

7-نظارت بر فضای آموزشی شعب

8-نظارت بر رعایت شئونات اسلامی و تفکیک جنسیتی

9- حضور مستمر مسئول شعبه در ساعات فعالیت شعب