02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

سه قدم برای شروع فعالیت در©BIZ

وقتي به بازاريابي شبكه اي مشغول شويد، ديگر لازم نيست نگران آينده باشيد. ديگر هرگز مجبور نيستيد اين سوال را از خودتان بپرسيد كه: نكند فردا شغلم را از دست بدهم ؟ حتي اگر وضعيت اقتصادي نيز افول كند و يا شركتي كه با آن همكاري ميكنيد ورشكست شود، باز هم مجبور نيستيد نگران آينده تان باشيد. چرا كه هنوز هم فرصتهاي بيشماري هست كه ميتواني از آنها نهايت استفاده را بكنيد. امنيت واقعي در حقيقت موقعي به دست مي آييد كه شما سازمان فروشتان را حمايت كنيد، آموزش دهيد و راهبري كنيد. در اختيار داشتن صدها – حتي هزاران- نفر كه هر يك با ساختن تجارت خود در حقيقت به افزايش درآمد شما هم كمك ميكند، امنيت شغلي حقيقي را به شما ارمغان ميدهد.

نقش اساسي مجراي بازاريابي شبكه اي ، سرعت بخشيدن به نقل و انتقال محصولات با استفاده از روش توزيع در بازاريابي يعني ارتباط شفاهي است.

در مجراي سنتي توزيع محصول به مصرف كننده، محصول از اين دستها و مراحل ميگذشت:

توليد كننده=> مدير فروش شركت => دلال (واسطه) => عمده فروش منطقه اي => عمده فروش محلي => فروشگاه خرده فروش

هزينه اين مجرا، گران بوده و اغلب براي يافتن نمايندگان خرده فروش و اشباع فروشگاهها به ميلياردها رياد نياز است. تا وقتي ساختار اين مجرا مرتبط با سهم بردن اعضاي مختلف مجرا باشد، به يك سيستم گرانِ اجرايي حمل و نقل، انبارداري و مديريت گردش كالا براي تامين و خدمتگذاري به اعضاي مجرا نياز است. تمام اعضاي اين مجرا همواره بايد درصدي از سود خود را صرف هزينه هاي كاري خود كنند. بازاريابي شبكه اي در مقايسه ، مجرايي مستقيم تر ، كوتاه تر و ارزان تر است:

توليد كننده => شبكه اي از توزيع كنندگان عمده فروش يا خرده فروش => مصرف كننده

صرفه جويي هاي چشمگيري كه از طريق ارتباط شفاهي و رساندن مستقيم محصولات از توليد كننده به مصرف كننده در بازاريابي شبكه اي انجام ميشوند عبارتند از :

 • نفوذ سريعتر در بازار هدف و در نتيجه كاهش سرمايه گذاري براي گسترش بازار و كمك به فروش بالا و نيز كاهش جريان نقدينگي در مرحله معرفي محصول
 • كاهش هزينه هاي تبليغات كه جاي خود را به ارتباط شفاهي ميدهد.
 • حذف هزينه هاي جنبي دلالان غير ضروري

فعاليتهاي ويژه در جريان بازاريابي شبكه اي

بازاريابي شبكه اي شامل سه فعاليت ويژه ميشود:

 1.  استفاده از محصول
 2. فروش محصول به صورت خرده يا عمده فروشي به مصرف كننده
 3. ايجاد و مديريت يك سازمان فروش

بازاريابي شبكه اي چه چيزي نيست؟

در حقيقت ، هر وقت كه ما درباره چيزهاي مورد پسندمان يا چيزهايي كه از آنها خوشمان نمي آيد به بقيه اطلاعات مي دهيم ، به نوعي داريم بازاريابي شبكه اي انجام ميدهيم. حالا فرض كنيد براي اين كاري كه داريد انجام ميدهيد به شما حق الزحمه اي هم پرداخت كنند، اين يعني بازاريابي شبكه اي حرفه اي.

بازاريابي شبكه اي سيستمي است براي توزيع كالا ها توسط شبكه هايي از هزاران توزيع كننده مستقل. اين توزيع كنندگان از طريق فروش كالاها و همچنين معرفي و حمايت توزيع كنندگان از محل سود حاصل از فروش محصولات توسط سازمان فروششان، به صورت ماهانه ، كميسيون دريافت ميكنند.

صبر كنيد! حتما بعضي از شما با خواندن جملات بالا پيش خودتان ميگوييد: اَه ! بازاريابي شبكه اي. اين فقط به درد فروشنده ها ميخوره ، كار من يكي نيست. اما دوست عزيز اين يك جور نتيجه گيري شتابزده و اشتباه است. براي اينكه بتوانيد يك شبكه بازاريابي راه بياندازيد، لازم نيست يك فروشنده قهار باشيد. به هيچ سابقه حرفه اي هم احتياج نداريد. اگر ميتوانيد راجع به محصولات و خدمات مورد علاقه تان كه از آنها راضي هستيد با مردم صحبت كنيد، پس مطمئن باشيد ميتوانيد شبكه موفقي هم در تجارت بازاريابي شبكه اي بسازيد.

 

اما حالا ببينيم بازاريابي شبكه اي چه چيزي نيست:

 • بازاريابي شبكه اي تجارتي غيرقانوني، غير اخلاقي يا مبتني بر دوز و كلك نيست.
 • بازاريابي شبكه اي فرصتي براي يك شبه پولدار شدن از طريق پول ساير آدمهاي ديگر نيست. چنان چيزي دسيسه هرمي نام دارد.
 • بازاريابي شبكه اي فقط متعلق به فروشنده ها نيست.
 • بازاريابي شبكه اي تجارت پر هزينه اي نيست.
 • بازاريابي شبكه اي روشي نيست كه شركتها از طريق آن ، مقادير عظيمي از اقلام را بر خلاف ميل توزيع كنندگانش بيندازند.
 • بازاريابي شبكه اي چراغ سبزي براي فروختن كالاها به قيمت كاذب و گزاف نيست.
 •  بازاريابي شبكه اي به درد كساني كه اهل تلاش و كوشش نيستند، نميخورد.
 • بازاريابي شبكه اي به درد كساني نميخورد كه قادر نيستند يا نميخواهند براي رسيدن به موفقيت از سيستمي امتحان پس داده ، پيروي كنند.