02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

چرا ©BIZ ؟

 

در شرکت بيز راهي وجود دارد

 که شما از طريق آن، با انجام کار حرفه اي مطمئن ، کسب درآمد کنيد . کاري که :

- پول شروع کردنش را داريد.

- امکان هدايت و کنترل خلاقانة فعاليت ها را به شما مي دهد

- فرصتي برايتان پيش مي آورد که رئيس خودتان باشيد

- به شما اين امکان را مي دهد ، که خودتان تعيين کنيد پاره وقت يا تمام وقت ، کي ، کجا ، به چه روشي و با چه افرادي کار کنيد

- در ضمن ، شما را آموزش داده و حمايت ميکند

- مبتني بر يک نظام قابل تکثير بوده و پيشاپيش امتحانش را در مورد دهها هزار نفر افراد عادي، پس داده است

- در اين شرکت مي توانيد، به راستي هر آنچه را که واقعاً شايستگي اش را داريد ، به دست آوريد.

- دستيابي به موفقيت هاي چشمگير به راستي برايتان ميسّر ميباشد .

اين فرصت شغلي براي همه فراهم است.  سن ، جنسيت ، تحصيلات ، نژاد ، مذهب ، پيشينة خانوادگي و موفقيت ها و شکست هاي گذشته تان ، اصلاً اهميتي ندارد.

شما مي توانيد  به سريع ترين و قدرتمند ترين دستاورد اقتصادي در تاريخ اقتصاد آزاد بپيونديد.

شما هم جزئي از آن باشيد ؟ در بيز حرفه اي وجود دارد که پيشرفت و ارتقاء در آن بر اساس کمک به ديگران بنا شده بود.

هر چه بيشتر به ديگران در راه رسيدن به پول ، ترفيع و شهرت ، کمک کنيد ، خودتان هم از اين مزايا ، بيشتر بهره مند مي شديد.  و سرانجام مي توانيد هر اندازه که واقعاً ارزش  داريد ، در آمد داشته باشيد.

آيا هيچ کدام از اين ها نظر شما را جلب نکرده است ؟

همة آنچه تاکنون خوانديد ، حقيقي ، قانوني و عملي ميباشد و افرادي دقيقاً هم رديف شما ، اين کار را قبلاً انجام داده و نتيجه گرفته اند –  يعني اين که دليل محکمي وجود دارد که اين کار ، انجام شدني است و حتي ، الآن هم که در حال خواندن اين مطالب هستيد ، در حال انجام است – آيا مايليد نگاه دقيقتري به آن بيندازيد ؟