۴۳۰۷۲ ۰۲۱

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین ، بیز مبتکر بازاریابی شبکه ای نوین

بیز همیشه یک گام جلو تر

2

تافی شیری مغزدار


شکلات شیری، شکلاتی است که هنگام تولیدش، شیر به صورت شیرخشک در میان اجزای تشکیل‌دهنده‌اش جای گرفته که مقداری از کلسیم مورد نیاز بدن را تامین می کند

تافی شیری مغزدار --

شکلات و آدامس پرستو / گروه مواد غذایی BIZ

--

اشتراک در شبکه های اجتماعی