۴۳۰۷۲ ۰۲۱

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین ، بیز مبتکر بازاریابی شبکه ای نوین

بیز همیشه یک گام جلو تر

2

پک شماره یک همدلی-غذایی


پک جهت زلزله زدگان کرمانشاه
پک شماره 1 – مواد غذایی
پک 24 عدد ماکارونی فرمی 500 گرمی با آرد سمولینا 1 عدد
رب گوجه فرنگی 3 عدد
پک 4 عدد تن ماهی 2 عدد
پک 4 عددی چای کیسه ای تیمن 1 عدد
عسل دکتر بیز استاندارد گرمی 900 گرمی 2 عدد
چای سیاه شکسته زرین 2 عدد
پک 6 عددی آب معدنی طبیعی 1.5 لیتری بیز 1 عدد

پک شماره یک همدلی-غذایی --

کمک به زلزله زدگان / پکهای همدلی

--

اشتراک در شبکه های اجتماعی