۴۳۰۷۲ ۰۲۱

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین ، بیز مبتکر بازاریابی شبکه ای نوین

بیز همیشه یک گام جلو تر

2

کتاب معجزه ی بزرگ فکر کردن


قیمت پشت جلد 250000 ریال
کارهای که این کتاب برای تان میکند.
در همه ی فصل های این کتاب ده ها نظریه ی علمی و عملی تکنیک و فرمول کلی هست که به شما امکان میدهد نیروهای شگرف بزرگ فکر کردن را در خودتان تقویت کنید با وجود چنین قدرتی آن موفقیت شاد کامی و خشنودی را به دست می آورید که همیشه دنبالش می گشتید تلاش کرده ایم هر کدام از تکنیک ها را با استفاده از تجربه ها و مشاهدات زندگی اشخاص و ترسیم حالت های واقعی آن ها به صورت قابل فهمی ارائه کنیم خواننده نه تنها میفهمد چه باید بکند که از همه مهمتر کشف میکند چگونه هر فرمول کلی را در موقعیت های عملی و در مواجهه با مشکلات به کار بندد پس این جا کارهایی را میبینید که این کتاب برای تان میکند و این امکان را پیدا میکنید تا :
_با الهام از نیروی ایمان خودتان را به سمت موفقیت ببرید.
_از پیروزیتان مطمئن شوید و به چنگش آورید .
_بی اعتقادی و نیروی نابود کننده ی ناشی از آن را از بین ببرید .
_از بزرگ فکر کردن نتایج بزرگی بگیرید .
_ذهن تان را وادار کنید تا فکر های مثبت ایجاد کند .
و ...... .
قیمت پشت جلد 250000 ریال است که در سایت 200000 ریال عرضه میگردد.

کتاب معجزه ی بزرگ فکر کردن --

اقلام تبلیغاتی / محصولات فرهنگی

--

اشتراک در شبکه های اجتماعی