02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر
ورود به دفتر کار شخصی

خوش آمدید به دنیای موفقیت

* جهت ورود به دفتر کاری بیز می بایست ابتدا در سایت بیز بعنوان بازاریاب ثبت نام نموده باشید و یا بعنوان یک مشتری ترجیحی اقدام به ثبت نام نمایید ، لازمه ثبت نام در هر حالت کد معرف خواهد بود.
* کلیه مسئولیت های استفاده از دفتر کاری بر عهده شما می باشد و هر گونه تغییر و یا استفاده از جمله خرید تغییر اطلاعات کاربری و حساب کار بری بر عهده شما می باشد
* در صورت نیاز به آموزش و یا همکاری تنها با معرف خود در تماس باشید و همچنین می توانید از آموزشهای درون دفتر کاری و یا بیزمگ استفاده نمایید .
* تلفن همراه و ایمیل حقیقی خود را در دفتر کاری وارد نمایید. ما برای اطلاع رسانی در هر تغییر و یا بازیابی اطلاعات از این اطلاعات استفاده می کنیم
* اطلاعات ورود به جایگاه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید زیرا هر تغییر و ویرایشی و یا سو استفاده از اطلاعات شما بر عهده شما می باشد
* کلمه عبور خود را بصورت دوره ای و مکرر تغییر دهید تا امنیت جایگاه تجاری شما حفظ گردد